Powstanie Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowane zostało przez Sąd Wojewódzki w Szczecinie w dniu 16 lipca 1990 r. pod nrem KRS 0000043188.

Inicjatorem powołania Stowarzyszenia był Kolega Adam Chatliński, który był wtedy członkiem Prezydium Rady Klubu Emerytów i Rencistów w Szczecinie.

Pierwsze wzmianki o Stowarzyszeniu w woj. lubelskim pojawiają się „w centrali” 14 września 1990 r. na posiedzeniu Komitetu Założycielskiego SEiRRSW RP.

Pierwszy Krajowy Zjazd Stowarzyszenia został zwołany do Poznania na dzień 22 listopada 1990 roku. Reprezentowanych było 13 województw.

Więcej informacji ogólnych o Stowarzyszeniu znaleźć można na stronach biuletynów wydawanych przez Zarząd Główny, w opracowaniu Jana Pytla„ 20 LAT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH (1990-2010)”. Bardzo wiele informacji można znaleźć w krakowskim opracowaniu autorstwa Piotra Styczyńskiego pt. STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 1990-2010.

A TERAZ SCHODZIMY NA POZIOM KOŁA W BIAŁEJ PODLASKIEJ.

Jest początek 2013 roku. Piotr Kościński tworzy stronę internetową Koła. Dostaję zadanie napisania „naszej historii”. Długo myślę nad koncepcją. Niby proste. Z Kołem jestem związany od początku. Jako Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP w Białej Podlaskiej pomagałem Zbyszkowi organizować pierwsze spotkanie. Od początku bywałem na zebraniach i wycieczkach Koła. Bywać niezobowiązująco – łatwo. Pisać i zawieszać w necie – to już zdecydowanie coś innego. Na początek oddaję hołd Tej, która zaczęła. Wszystko, co niżej kursywą to cytaty z kroniki prowadzonej przez Marię, Ewę Chudzik. Spróbuję zachować Jej kolory. Lepiej tego nie zrobię. Zwłaszcza, że zauważyłem u Niej lubiany przeze mnie styl pisania równoważnikami zdań (prawie). Dawno temu próbowałem też tak czynić.

P O C Z Ą T K I w B I A Ł E J P O D L A S K I E J

Jest 13.04.2002 – zebranie sprawozdawcze Koła Emerytów i Rencistów. Obejmuje okres działania od 1997r. Zostaje wybrany nowy Zarząd. Wchodzę w jego skład. Na pierwszym posiedzeniu dostaję zadanie – będę kronikarzem. Nazywam się Maria, Ewa Chudzik. Trudna sprawa, bo nie od początku uczestniczyłam w życiu Koła. Pamięć ludzka jest zawodna, a poza tym każdy widzi co innego.

I dalej: Był rok 1997 i człowiek od którego się wszystko zaczęło – Zbigniew LISIECKI. Oprócz szczytnych celów jest prozaiczny- nie będziemy spotykać się tylko na pogrzebach zmarłych koleżanek i kolegów.

Tak więc 15.9.1997 r. zebrała się 43-osobowa grupa „zapaleńców” z rejonu działania Komendy Rejonowej w Białej Podlaskiej. Po niezbędnych formalnościach–7 października (data wymowna) odbyło się zebranie założycielskie .Wybrano 7-osobowy Zarząd Koła, na pierwszym posiedzeniu przydzielono zadania:

Zbigniew Lisiecki – przewodniczący

Piotr Nowak – vice

Jan Pasik – sekretarz

Stanisław Michoński – skarbnik

członkowie: Jan Kurowski, Marian Filim, Kazimierz Kozłowski (odszedł po utworzeniu Koła w Łosicach). Na jego miejsce wszedł Michał Użyczyn.

Komisja rewizyjna: Wiesław Smaga – przewodniczący

Franciszek Okrasa – v-ce

Zdzisław Papiński – członek

Przez prawie pięć lat odbyło się 19 zebrań członków Koła….

W marcu 2002 … poseł na Sejm, obecny Minister Rządu – Lech Nikolski, zachęcał do zbierania podpisów pod inicjatywą obywatelską i złożenie jej w Sejmie…

Przelecę po weselszej stronie działania. Mamy swój lokal przy ul. Krótkiej. Są biurka, telefon (można dzwonić tylko po nr wewnętrznych), szafy. Przyozdóbki, remont i inne niezbędniki zorganizowaliśmy sami. Zawsze, zawsze tu wpaść, wypić kawę. Nie wiem jak długo, bo nowy Komendant Miejski idzie w kierunku pozbycia się nieruchomości przy ul. Krótkiej.

No i najlepsze – wycieczki, ogniska. Wycieczki: Kozłówka, Dęblin, Puławy i Białowieża (z awarią autokaru i ogromną pomocą Kolegów policjantów z Siemiatycz).

Tu pojawiają się pierwsze zdjęcia w kronice. Na zdjęciach głównie nasi członkowie. Ale też aktualni Komendanci Miejscy, Wojewódzki, związkowcy, Panie z ZER: Maria Demianiuk i Katarzyna Śledź, przyjaciele z organizacji emerytów innych służb mundurowych.

Były też wyjazdy czysto rozrywkowe, powiedzmy pod nazwą; rozpoczęcie czy zamknięcie sezonu (zamknięcie w okolicy 7.10). Był Grabanów, Gnojno, leśniczówka za Konstantynowem… w Gnojnie konkurs na ilość zebranych grzybów. Ponieważ nie określono jakie mają być – wygrała moja grupa. Nazbieraliśmy co się nawinie….

Dobry zwyczaj integracyjny to uczestnictwo w imprezach z okazji Święta Policji – w okolicy 24 lipca. Te imprezy bywają kosztowne na naszą emerycką kieszeń. Ale zawsze zaznaczamy naszą obecność.

… Stało się tradycją, że spotykamy się przed końcem każdego roku. Dzielimy się opłatkiem, składamy życzenia na Nowy Rok. Życzymy sobie spotkania w pełnym składzie, w przyszłym roku. Czasami jest smutno, bo ktoś nam „odszedł”…..

Jeszcze jedna fajna sprawa – zawody strzeleckie. Różne, bo organizowane przez Koła Emerytów Służb Mundurowych, czy Komendanta Miejskiego Policji. I wiecie co – jesteśmy świetni. Raz wygraliśmy z policjantami. Mój kolega policjant, do dziś nie pogodził się z porażką (chodzi o A. Kałuna).

Obecnie mamy 107 członków…

Trud Naszego Prezesa został spostrzeżony przez wyższe władze. Nadano Mu odznakę „Za zasługi” i dyplom.