PLAN PRACY KOŁA NA 2019 ROK

 

 1. Środowe spotkania członków Koła z przedstawicielami Zarządu w 1000 – 1200 w siedzibie Koła celem prowadzenia bieżącej działalności i czynnego uczestnictwa w cotygodniowych telekonferencjach Zarządu Wojewódzkiego.
 2. Przygotowanie projektu planu pracy na Walne zebranie w dniu 22.03.2019 roku. Na Walnym przedyskutowanie m.in.: opłacanie składek – Joanna Janukowicz, organizację imprez integracyjnych (wycieczki – Piotr Kościński, biegi – Bogdan Korniluk, rajdy rowerowe –Bogdan i Janusz Śliwiński, wyjazdy sanatoryjne -Piotr, spotkania świąteczne – Stanisław Zygier ). Koordynujący: Zbigniew Lisiecki. Zaproszenia Gości opracuje Piotr Kościński.
 3. 16-go każdego miesiąca przemarsz członków i sympatyków ulicami Miasta – zgodnie z prawem obowiązującym w RP. Koordynujący: Zdzisław Kozłowski i Jerzy Ignatowicz.
 4. Spotkanie przedstawicieli organizacji emerytów mundurowych. Pierwszy kwartał. Odpowiedzialni: członkowie Zarządu współpracujący z poszczególnymi organizacjami.
 5. Święto Kobiet – 13.03.2019 r. – Zbyszek i Stanisław.
 6. Majowe spotkanie integracyjne – Piotr
 7. W ramach obchodów Święta Policji : udział w zawodach strzeleckich – Zbigniew - i organizacja Rajdu samochodowo-motocyklowego /21.07.2019 r./ – Zdzisław Kozłowski.
 8. Obchody rocznicy powstania Koła – Zarząd Koła z Prezesem Koła.
 9. Zaduszki mundurowe – Bogdan
 10. Bieżące dokumentowanie działalności Koła – Janina Sala.
 11. Kronika Koła – Bogdan