LIST OTWARTY DO PREMIERA MORAWIECKIEGO

LIST OTWARTY DO PREMIERA MORAWIECKIEGO

Warszawa, 11.01.2022 r.

                                                                                         

                                                                        Pan Mateusz Morawiecki

                                                                        Prezes Rady Ministrów

                                                                        Al. Ujazdowskie 1/3

                                                                                      00-583 Warszawa

 

LIST OTWARTY

Szanowny Panie Premierze

W imieniu emerytów i rencistów służb mundurowych zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej wyrażamy stanowczy protest z powodu niewłaściwego ich potraktowania przez podległych Panu urzędników. To podlegli Panu urzędnicy nieprofesjonalnie przygotowali przepisy „Nowego Ładu”.

Jako ich najwyższy przełożony ponosi Pan osobistą odpowiedzialność za ten stan rzeczy.

Czytaj więcej...

MINĘŁO 5 LAT OD UCHWALENIA USTAWY REPRESYJNEJ

https://fssm.pl/minelo-5-lat-od-uchwalenia-ustawy-represyjnej

MINĘŁO 5 LAT OD UCHWALENIA USTAWY REPRESYJNEJ

11 stycznia 2022

Od uchwalenia ustawy represyjnej minęło już ponad 5 lat. Przez cały ten czas FSSM RP starała się i stara czynić wszystko, by nagłośnić jej bezprawie, odkłamać przekaz medialny mający „uzasadnić” jej wprowadzenie do polskiego obiegu prawnego i pomóc represjonowanym funkcjonariuszom i żołnierzom w walce o ich godność i słusznie nabyte prawa emerytalne. Stworzyliśmy stronę internetową (fssm.pl) o charakterze informacyjno–poradnikowym i profil facebookowy (NiezaSŁUŻYLIŚMY) będący platformą wymiany informacji i opinii, zamawialiśmy niezależne opinie prawne, samodzielnie i we współpracy z różnymi kancelariami prawnymi przygotowywaliśmy wzory pism procesowych, staraliśmy się przybliżyć lub wyjaśnić represjonowanym różne aspekty prawne wynikające z sytuacji w jakiej się znaleźli, organizowaliśmy demonstracje i pikiety w obronie represjonowanych. Wreszcie, wspólnie z Andrzejem Rozenkiem firmowaliśmy akcję złożenia w Parlamencie projektu zmiany „ustawy emerytalnej mundurowych”, która uświadomiła wielu Polakom czym jest de facto ustawa represyjna.

Czytaj więcej...

Jak skorzystać z Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych?

Jak Skorzystać z Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych?

9 listopada 2021

Wprawdzie pisaliśmy już o możliwości śledzenia za pomocą Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych spraw sądowych z odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA o obniżeniu emrytur/rent, ale ponieważ wciąż pojawia się wiele pytań w tej sprawie, śpieszymy z wyjaśnieniami.

Czytaj więcej...

List posła A. Rozenka 10.2021r.

16.10.2021 Warszawa

Koleżanki i Koledzy! Represjonowani mundurowi!

Pytacie o mnie zatroskani, za co jestem Wam bardzo wdzięczny.

Jestem z Wami i zawsze będę z Wami! Potworne zło jakie Wam wyrządzono, zawsze będzie w mojej pamięci powodując, że nigdy i za nic nie będę kolaborował z pisowskimi oprawcami.

Czytaj więcej...

List posła A. Rozenka 09.2021r.

Warszawa, 16.09.2021

Koleżanki i Koledzy, Represjonowani!

Krzywda jaką Wam uczyniono ma wiele ponurych i tragicznych wymiarów. Jednym z nich jest wykluczenie doświadczonych funkcjonariuszy ze sztafety pokoleniowej, której celem jest przekazywanie wiedzy i umiejętności swoim następcom.

Czytaj więcej...