List p. M. Kulaska - 27.04.2022

Szanowni Państwo,

Odpowiedź z MON, którą uzyskałem na moją interpelację w sprawie skandalicznych okoliczności ostatniego pożegnania generała broni pilota Ryszarda Olszewskiego, uważam za skrajnie niesatysfakcjonującą.

Czytaj więcej...

Odnośnie listów posła M. Kulaska

Odnośnie listów posła M. Kulaska

Ostatnio publikowaliśmy na naszej stronie listy posła M. Kulaska (Sekretarza Generalnego Nowej Lewicy) datowane na 6 i 8.04.2022 r. Dotyczyły one wniosku mniejszości zmierzającej do wprowadzenia poprawek w ustawie represyjnej. W tej sprawie odbyły się dwa głosowania:

Czytaj więcej...

List p. M. Kulaska - 08.04.2022

Szanowni Państwo,

08.04.2022 r.

We wtorek poprawka Lewicy w sprawie cofnięcia skutków ustawy represyjnej była przedmiotem głosowania podczas posiedzenia połączonych Komisji Obrony Narodowej i Administracji i Spraw Wewnętrznych. Informowałem Państwa we wcześniejszym liście o wyniku głosowania.

Czytaj więcej...

List p. M. Kulaska - 06.04.2022

Szanowni Państwo,

06.04.2022 r.

Wczoraj odbyło się połączone posiedzenie Komisji Obrony Narodowej i Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. 

Posłowie Lewicy zgłosili poprawkę, której przyjęcie przywróciłoby godny poziom emerytur funkcjonariuszy będących ofiarami ustawy represyjnej z 2016 roku.

Czytaj więcej...

49 posiedzenie Sejmu - wystąpienie posła M. Kulaska

49. posiedzenie Sejmu w dniu 3 marca 2022 r.

Projekt ustawy o obronie Ojczyzny

Poseł Marcin Kulasek:

Szanowny Panie Marszałku! Panie Premierze! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W czarny czwartek 24 lutego 2022 r. brutalnie zniszczono czas pokoju w naszej części Europy. Agresja zbrojna na Ukrainę stworzyła bezpośrednie zagrożenie dla istnienia tego państwa i słusznych aspiracji Ukraińców do życia w systemie demokratycznym oraz korzystania z pełni wolności. Rosyjska agresja wywołała wzrost zagrożenia także dla naszej ojczyzny i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Sytuacja jest nadzwyczajna, wymaga dużej odpowiedzialności za podejmowane działania i wypowiadane słowa.

Czytaj więcej...