V SAMOCHODOWO-MOTOCYKLOWY RAJD Z OKAZJI ŚWIĘTA POLICJI

Już po raz piąty odbył się Rajd Samochodowo-Motocyklowy „Nasza Historia” z okazji Święta Policji. Impreza zorganizowana została przez Klub Motocyklowy Grom przy współpracy ze Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz Komendą Miejską Policji w Białej Podlaskiej. Tym razem rocznica była wyjątkowa, gdyż związana z obchodami 100-lecia naszej formacji.

Czytaj więcej...

24.07.2019 Reportaż Agnieszki Czyżewskiej-Jacquemet „Przejście manifestacyjne”

W metalowym kontenerze, na tyłach Miejskiej Komendy Policji w Białej Podlaskiej co miesiąc zbiera się Powiatowy Komitet Protestacyjny Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych. W samo południe zakładają żółte, odblaskowe kamizelki i wychodzą na miasto, by rozmawiać z mieszkańcami i rozdawać ulotki ze swoim manifestem. Protestują tak już kolejny rok w każdą środę - najbliższą do dnia 16 bieżącego miesiąca. Ten dzień wybrali ze względu na datę uchwalenia ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym i rentowym służb mundurowych, potocznie zwanej dezubekizacyjną. Ustawa przyjęta przez Sejm w dniu 16.12.2016 wśród wielu innych formacji mundurowych, które miały służyć totalitarnemu państwu, wymienia także pracowników Zarządu Łączności. I z tym właśnie łącznościowcy się nie zgadzają...

Fot. Agnieszka Czyżewska-Jacquemet

 

 

 

 

https://www.radio.lublin.pl/news/na-wlasne-uszy-wieczor-z-reportazem-sroda-3374087

 

Koleżanki i Koledzy. 

Proszę zapoznać się z całym wywiadem, który zamieszczony jest pod w/w linkiem. Powinniśmy brać przykład z koleżanek i  kolegów z Białej Podlaskiej.

Rzecznik ZW SEiRP Lublin

Piotr Mikitiuk

Wypłata wyrównania za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

 Koleżanki i Koledzy.

Poniżej zamieszczamy najnowsze informacje dotyczące wypłaty wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz wyroki WSA w Gdańsku.

Miło nam poinformować, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku jednoznacznie potwierdził słuszność proponowanego przez nas trybu postępowania w sprawie uzyskania od organów Policji wypłaty wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Parę miesięcy temu postawiliśmy pytanie „Co mamy robić?”. I odpowiedzieliśmy: „Konsekwentnie sprowadzać organy Policji do stosowania procedury administracyjnej, aż do wyczerpania w niej wszelkich środków”. Poniżej umieszczamy linki do dwóch wyroków WSA w Gdańsku oraz projekty ponaglenia i skargi do sądu administracyjnego, które przekazywaliśmy wszystkim zainteresowanym koleżankom i kolegom.

1. Wyrok WSA w Gdańsku III SA/Gd 209/19 - http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0BF6D95466

2. Wyrok WSA w Gdańsku III SA/Gd 218/19 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4F53710D5E

3. Ponaglenie wzór uniwersalny - do dostosowania do okoliczności własnej sprawy (wzór tekstu: plik Word)

4. Skarga na bezczynność (wzór tekstu: plik Word

Jednocześnie informuję, że każdy indywidualnie podejmuję decyzję co do składania SKARGI bądź PONAGLENIA.

 

Apel Obywatelski ws. prób wykorzystywania policji do celów partyjnych

Pamiętamy ponure czasy PRL, z jego aparatem represji obejmującym MO i ZOMO. Upadek tej dyktatury i jej zastąpienie demokracją i rządami prawa było dla ogromnej większości Polaków wielkim historycznym wydarzeniem. Obejmowało to tworzenie profesjonalnej, apartyjnej policji. Dlatego, broniąc państwa prawa i demokracji w Polsce, zwracamy się do policjantów, a zwłaszcza ich dowódców, aby pamiętali, że policja nie jest własnością jednej partii. I, że policjanci, podobnie jak inni obywatele są odpowiedzialni przed konstytucją oraz ustawami, które są z nią zgodne.

Z wielką uwagą przyjęliśmy stanowisko Rafała Jankowskiego, Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, w sprawie wykorzystywania Policji dla uzyskania doraźnego interesu politycznego oraz apolityczności formacji i niedopuszczalności włączania jej w retorykę polityczną.

Jesteśmy przekonani, że zdecydowana większość policjantów nie chciałaby powrotu do czasów MO i ZOMO. Zwracamy się do tej ogromnej większości z przesłaniem: my, obrońcy państwa prawa i demokracji, jesteśmy jednocześnie obrońcami profesjonalnej, apartyjnej policji.

Jednocześnie uważamy, że bezprawne działania niektórych policjantów wobec demonstrujących muszą zostać wyjaśnione. Tego wymaga państwo prawa.

Rozumiejąc i podzielając obywatelską motywację osób protestujących na ulicach apelujemy, aby nie dostarczali oni pretekstów tym nielicznym policjantom, którzy są gotowi agresywnie działać, łamiąc prawa obywatelskie.

Czytaj więcej...

Apel w obronie funkcjonariuszy

Nie karajmy miecza,tylko rękę która go unosi”

                                                          A P E L

            Drodzy członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,

           ale również Ci  byli funkcjonariusze którzy nie należą do Stowarzyszenia.

 

Ostatnie wydarzenia jakie mają miejsce w obronie wartości demokratycznych powodują to że władza kieruje przeciwko suwerenowi walczącemu o te wartości funkcjonariuszy policji.

 Ci szeregowi funkcjonariusze wykonują polecenia przełożonych a ci władzy polityków rządzących państwem. Są do tego zobowiązani przysięga którą składali.

Robią to samo co ich poprzednicy którzy też wiernie służyli państwu a za tą wierną służbę dziś są wykluczeni i pozbawieni środków na godne życie.

Czytaj więcej...