Koło Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krasnymstawie

     Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowane zostało w dniu 20 listopada 1990 r. Celem Stowarzyszenia była m. in. aktywizacja środowiska policyjnego oraz pomoc byłym funkcjonariuszom. Do 1999 r. brak jest jakichkolwiek materiałów o funkcjonowaniu struktur Stowarzyszenia wśród byłych funkcjonariuszy rejonu krasnostawskiego. Uchwalony w dniu 21 listopada 1998 r. przez III Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Statut dostosowywał możliwości działania do obowiązującego porządku prawnego i podziału administracyjnego kraju wprowadzonego od 1 stycznia 1999 r. oraz aktywizacji emerytów i rencistów RSW. W tej sytuacji z inicjatywy ZW w dniu 20 września 1999 r. odbyło się zebranie założycielskie Koła SEIRP RSW RP skupiające byłych funkcjonariuszy - emerytów i rencistów, którzy pełnili służbę lub mieszkają na terenie powiatu krasnostawskiego.   W skład pierwszego Zarządu Koła wybrano kolegów: Stanisław Chmiel - Przewodniczący, Zenon Kaźmierczak - V-ce Przewodniczący, Jan Kalinowski - Skarbnik, Marian Pliszczuk - sekretarz; Zdzisław Bakuń, Tadeusz Laskowski i Wiesław Jarząbek - członkowie Zarządu.
Rok 1999 i I połowa 2000 r. były okresem organizowania się Koła w Krasnymstawie. W 2000 r. Zarząd Koła skupił się na rozpoznawaniu sytuacji materialnej i zdrowotnej swoich członków oraz zaczął występować do Zarządu Wojewódzkiego o przyznawanie zapomóg dla najbardziej potrzebujących. Zorganizował także uroczyste spotkanie członków z okazji X-lecia istnienia Stowarzyszenia.  Działalność ta trwała do 2008 r.  Od 2008 Koło SEIRP w Krasnymstawie działa (z niewielkimi zmianami) w nowym, obecnym składzie. Jednocześnie Prezes Naszego Koła Kol. Jan Pawelec jest członkiem Zarządu Wojewódzkiego SEIRP w Lublinie. O wszelkiej działalności Koła możecie przeczytać na Naszej stronie internetowej.