Rys historyczny

Krótka historia powstania Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów przy KPP w Rykach.

 

Koło SEiR Resortu Spraw Wewnętrznych powstało w miesiącu lutym 1991 roku z inicjatywy ówczesnego Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji w Rykach Henryka Opieki, który w dniu 5.01.1991 roku odszedł na emeryturę.

Przewodniczącym Koła został Jan Marcinkowski, Zastępcą – Franciszek Szarek, Skarbnikiem – Henryk Opieka, a Sekretarzem – Genowefa Kalbarczyk. W roku 1994 nastąpiła zmiana Sekretarza, którym został Jan Ratyna. W 1998 roku z pracy w Zarządzie Koła zrezygnował Henryk Opieka.

Następnie w dniu 26.03.1998 roku Przewodniczącym Koła został Jan Ratyna. Do Zarządu weszli Wiesław Łukasik, Leon Gorczyca,Kazimierz Pietryka i Leszek Kowalczyk.

13.08.2001 roku do Zarządu Koła wybrane zostały Bożena Długaszek, Krystyna Żaczek, Stanisław Błachnio i Jerzy Mądry. Funkcję skarbnika i sekretarza jednocześnie objęła Bożena Długaszek, Zastępcą Przewodniczącego została Krystyna Żaczek.

W dniu 17.05.2012 roku na Walnym Zebraniu Członków SEiRP został wybrany nowy Zarząd Koła. Prezesem Koła został emerytowany Komendant Ryckiej Policji Bogusław Dziadosz. Zastępcą Prezesa wybrany został Józef Adamski, sekretarzem Bożena Długaszek, Skarbnikiem Marian Wojtaś a Członkiem Jerzy Mądry. Po śmierci Jerzego Mądrego funkcję Członka Zarządu pełnił Janusz Konopka.

W wymienionym składzie Zarząd Koła przetrwał do 25.04.2018 roku. W tym dniu w siedzibie KPP w Rykach przy ul. Dolnej 2 odbyło się Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Koła SEiRP. Zebrani członkowie Koła jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu. Wybrano Nowy Zarząd Koła SEiRP w Rykach w składzie: Bogusław Dziadosz – Prezes Zarządu, Józef Adamski – Zastępca Prezesa, Bożena Długaszek – Sekretarz i Skarbnik, Członkowie Zarządu – Waldemar Jakubowski, Janusz Konopka, Kazimierz Stefanek.

Delegatem do Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Lublinie wybrany został Bogusław Dziadosz.

W skład Komisji Rewizyjnej wybrani zastali: Janusz Rybak – Przewodniczący, Bogdan Kujawski – Zastępca Przewodniczącego, Marek Zaręba – Członek.

W wymienionym składzie Zarząd Koła działa w oparciu o opracowany plan pracy. Do Koła napływają nowi członkowie.