Pomoc dla Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy

Uprzejmie informujemy, że Prezes Zarządu Głównego SEiRP - Antoni Duda podjął decyzję o uruchomieniu zbiórki pieniężnej wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę – treść decyzji poniżej.

Czytaj więcej...

Dodatek Osłonowy

Dodatek Osłonowy

Zgodnie z obietnicą z naszej ostatniej wideo-konferencji została rozesłana, do wszystkich Zarządów Kół Okręgu Lubelskiego SEiRP (pocztą elektroniczną) informacja dotycząca tzw. Dodatku Osłonowego. Otrzymaliśmy ją z Sekretariatu Biura ZG SEiRP. W załączeniu zawarte są: sama ustawa, wzór wniosku oraz prasowe komentarze dotyczące dodatku, tego komu i w jakiej wysokości się należy a także miejsca i sposobu składania wniosku. Po szczegóły odsyłam zatem do tych załączników natomiast poniżej zamieszczam jeden ze wspomnianych materiałów prasowych.

Czytaj więcej...

Życzenia Komendanta Głównego

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk złożył na ręce Przewodniczącego SEiRP Antoniego Dudy, w związku z mającym miejsce 24 lipca Świętem Policji, podziękowania za "świetną współpracę, życzliwość i zrozumienie", a także życzenia "(...) pomyślności  (...) satysfakcji (...)  zadowolenia (...) dobrego zdrowia" . 

Oryginał dokumentu jest dostępny pod poniższym odsyłaczem: 

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/%C5%BByczenia%20Komendanta%20G%C5%82%C3%B3wnego%20Policji.pdf