Wdowia Renta

TRWAJĄ PRACE NAD NOWYM RODZAJEM RENTY

Informujmy, że w dniu 4 stycznia 2022 r. w Sejmie odbyło się posiedzenie Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej.

Czytaj więcej...

List p. M. Kulaska - 16.12.22

Szanowni Państwo,

12 grudnia w smutku pogrążyła nas wiadomość o śmierci gen. bryg. pil. Mirosława Hermaszewskiego, pierwszego Polaka w kosmosie.

Czytaj więcej...

Analiza prawna argumentów pełnomocników procesowych ZER

Na stronie Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa (ZBFSOP) pojawiła się ciekawa analiza typowych argumentów używanych przez pełnomocników procesowych Dyrektora ZER w odpowiedziach na odwołania osób represjonowanych od decyzji obniżających ich emerytury/renty. Tekst jest długi, ale zdecydowanie warto poświecić czas na zapoznanie się z nim, by zrozumieć taktykę procesową strony realizującej w praktyce ustawę represyjną.

Poniżej zamieszczamy cały wspomniany tekst.

Czytaj więcej...

Ustawa represyjna - statystyki sądowe. Aktualności

Na stronie ZG SEiRP opublikowano statystyko dotyczące spraw wynikłych z odwołań od decyzji Dyr. ZER obniżających emerytury/renty na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. toczących się w sądach okręgowych i apelacyjnych w 2021 roku i pierwszym półroczu 2022 r. Niestety już pobieżna ich analiza wskazuje, że sprawy toczą się zbyt wolno, a sądy apelacyjne są jeszcze węższym "gardłem" niż sądy okręgowe i kolejki oczekujących na wyrok będą się tylko wydłużać. Dlatego dziś, nawet w dużym przybliżeniu nie da się określić kiedy ostatnie sprawy zostaną rozpatrzone.

Poniżej zamieszczamy tę smutną statystykę.

Czytaj więcej...

ZER NADAL OPÓŹNIA WYPŁATY ZALEGŁYCH ŚWIADCZEŃ

https://fssm.pl/zer-nadal-opoznia-wyplaty-zaleglych-swiadczen

ZER NADAL OPÓŹNIA WYPŁATY ZALEGŁYCH ŚWIADCZEŃ

4 sierpnia 2022

INFORMACJA PRAWNA

Czy ZER może wstrzymać wydanie decyzji o ponownym ustaleniu wysokości świadczenia emerytalnego i wypłacie należnego wyrównania do momentu otrzymania uzasadnienia prawomocnego wyroku sądu apelacyjnego oddalającego apelację Organu od korzystnego dla represjonowanego wyroku sądu okręgowego?

Czytaj więcej...