List posła A. Rozenka 09.2021r.

Warszawa, 16.09.2021

Koleżanki i Koledzy, Represjonowani!

Krzywda jaką Wam uczyniono ma wiele ponurych i tragicznych wymiarów. Jednym z nich jest wykluczenie doświadczonych funkcjonariuszy ze sztafety pokoleniowej, której celem jest przekazywanie wiedzy i umiejętności swoim następcom.

Czytaj więcej...

List posła A. Rozenka 08.2021r.

Warszawa, 16.08.2021

Szanowne Koleżanki i Koledzy! Represjonowani!

Mija kolejny miesiąc od uchwalenia ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 roku. Każda godzina, każdy dzień, tydzień, miesiąc i rok oznaczają kolejne osoby, które nie doczekają sprawiedliwości. Dziś - jak szacuje Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych (FSSM) - liczba osób objętych ustawą, które zmarły nie doczekawszy przywrócenia należnych im świadczeń, przekracza 1,5 tysiąca.

Czytaj więcej...

Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o II ustawie emerytalnej (tzw. represyjnej)

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, w ramach prowadzonego przez siebie „Monitoringu systemu ochrony praw człowieka w Polsce” opracowała i opublikowała ostatnio (wg stanu prawnego na 5 lipca 2021) raport zatytułowany: „Ustawa o obniżeniu świadczeń funkcjonariuszom służb mundurowych - ocena skutków regulacji ex post”. Jego autorem jest dr. Marcin Szwed. 

Na 39 stronach szczegółowo przedstawia sytuację emerytów i rencistów służb mundurowych (ale i członków ich rodzin) w cztery i pół roku po uchwaleniu niesławnej ustawy zwanej w naszym środowisku represyjną, a w kręgach rządowych dezubekizacyjną. Autor stwierdziwszy że ten drugi termin „(…) jest jednak terminem obraźliwym dla osób objętych jej skutkami oraz wprowadzającym w błąd” (ze Wstępukonsekwentnie używa określenia „II ustawa emerytalna”.

Czytaj więcej...

List posła A. Rozenka 07.2021r.

Warszawa, 16.07.2021

Koleżanki i Koledzy! Represjonowani!

W kolejną miesięcznicę uchwalenia ustawy represyjnej chcę zademonstrować Wam arogancję i pogardę z jaką obecnie rządzący odnoszą się do Waszej sprawy.

Tak, wiem, nie jest to dla Was nowina. Mimo to, warto wiedzieć, jak ustawowy obowiązek odpowiedzi na interpelacje poselskie, jest po prostu ignorowany.

Czytaj więcej...

List posła A. Rozenka 06.2021r.

Warszawa, 16 czerwca 2021 r.

Koleżanki i Koledzy! Represjonowani!

W kolejną miesięcznicę uchwalenia ustawy represyjnej otrzymaliśmy od Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej „prezent”.

Czytaj więcej...