Historia

HISTORIA

powstania oraz działalności Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Świdniku

 

                Koło SEiRP w Świdniku zostało założone w lutym 1991 roku. Inicjatorem założenia Stowarzyszenia był major w stanie spoczynku Marian Kołsut były Komendant Komisariatu w Świdniku, natomiast osobami wspierającymi byli: Wiktor Baranowski, Wacław Walczak – byli dyżurni Komisariatu, Stanisław Kozioł – były dzielnicowy Komisariatu.

                W okresie powstania Stowarzyszenia deklarację przystąpienia do koła złożyło 10 emerytów. Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Świdniku został wybrany major w stanie spoczynku Marian Kołsut. Stowarzyszenie swoją działalność prowadziło w pomieszczeniach użyczonych przez Kierownictwo Komendy Rejonowej Policji w Świdniku, której Komendantem był p.płk. Mieczysław Łagoda.

Obecnie spotkania członków Koła SEiRP w Świdniku odbywają się w pomieszczeniach Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.

                Funkcjonariusze Policji przechodząc na emeryturę sukcesywnie zasilali szeregi Stowarzyszenia tym sposobem Koło zwiększało liczebność członków.

Kolejnymi Prezesami SEiRP w Świdniku byli:

- Wiktor Baranowski

- Ryszard Kot

- Franciszek Mosakowski

- Stanisław Staszak

- Witold Kania

 

W dniu 23 czerwca 2022 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze na którym wyłoniony został nowy Zarząd Koła.

- Wojciech Tyburski – Przewodniczący Koła

- Jerzy Paruzel - V-ce Przewodniczący Koła

- Ryszard Nalewajko – Sekretarz Koła

- Zbigniew Kursa – Skarbnik Koła

- Witold Kania – Członek Koła

 

Komisja Rewizyjna:

- Jerzy Szkołut – Przewodniczący

- Waldemar Terpiłowski – Członek Komisji

 

Zarząd Koła określił zadania jakie są i będą realizowane w trakcie kadencji:

- nabór nowych członków do Koła,

- prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej,

- wspieranie członków pod kątem socjalnym w trudnych sytuacjach życiowych,

- uczestniczenie w uroczystościach państwowych i resortowych,

- nawiązywanie współpracy z innymi kołami i stowarzyszeniami.