Spotkanie wielkanocne w Krasnymstawie

 

W dniu 22 marca 2024 r. w Restauracji "Nostalgia" Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krasnymstawie zorganizował spotkanie wielkanocne. Na spotkanie zostali zaproszeni także nasi goście, tj. Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie podinsp. Mariusz Panas oraz przewodnicząca NSZZP w Krasnymstawie kom. Anna Podgórska. Wszyscy wspólnie złożyliśmy sobie życzenia świąteczne. Następnie przy okazji spotkania uzgodniliśmy, że na wycieczkę na "Roztocze" pojedziemy w miesiącu czerwcu 2024 r. Przedyskutowaliśmy także w jakim lokalu będziemy organizować uroczystości z okazji 25-lecia powstania Naszego Koła.