Zebranie sprawozdawcze SEiRP w Krasnymstawie

W dniu 26 stycznia 2024 r. Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krasnymstawie zorganizował zebranie sprawozdawcze. W zebraniu uczestniczyło 37 członków.

W trakcie zebrania zostało przekazane sprawozdanie roczne z działalności koła oraz sprawozdanie finansowe za 2023 r. Następnie został przekazany program działań koła przewidziany na 2024 r. W dalszej kolejności została przyjęta uchwała dotyczącą podwyższenia składki członkowskiej w naszym kole na 2024 r. na kwotę 100 zł. Na koniec wspólnie przedyskutowaliśmy organizację rocznicy 25-lecia koła przypadającą na wrzesień 2024 r.