List p. M. Kulaska - 16.12.22

Szanowni Państwo,

12 grudnia w smutku pogrążyła nas wiadomość o śmierci gen. bryg. pil. Mirosława Hermaszewskiego, pierwszego Polaka w kosmosie.

13 grudnia wystąpiłem, jako wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej, z pismem do szefa MON o nadanie uroczystościom pogrzebowym generała Hermaszewskiego charakteru państwowego z pełnym ceremoniałem wojskowym.

Sprawa dla każdego z Państwa wydaje się oczywista. Niestety taka nie jest. W zeszłym roku zmarł inny wybitny polski pilot, podobnie jak gen Hermaszewski również komendant Szkoły Orląt w Dęblinie, gen. Ryszard Olszewski.

Miałem nadzieję, że w sprawie pogrzebu generała Hermaszewskiego MON skorzysta z okazji aby zachować się przyzwoicie i zorganizuje generałowi godny pogrzeb państwowy z pełnym ceremoniałem wojskowym.

Tak się stało. Wygląda na to, że presja ma sens. We wtorek apelowałem do ministra obrony, aby gen. Mirosław Hermaszewski miał pogrzeb państwowy z pełnym ceremoniałem wojskowym. Dzisiaj media poinformowały, że tak właśnie się stanie. Mam nadzieję, że podobnie, z należytym szacunkiem, będą traktowani, inni wojskowi.

16 grudnia, w smutną rocznicę uchwalenia ustawy represyjnej, odbyło się spotkanie przedstawicieli Lewicy z władzami FSSM. Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa w Sejmie.

Ponadto informuję, że w gronie partii opozycyjnych toczą się rozmowy celem wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie praw nabytych funkcjonariuszy mundurowych, których zostali bezprawnie pozbawieni na skutek uchwalenia ustawy represyjnej. Będę Państwa informował o wynikach tych rozmów.

Z wyrazami szacunku

dr inż. Marcin Kulasek,

sekretarz generalny Nowej Lewicy,

wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej