Ustawa represyjna - statystyki sądowe. Aktualności

Na stronie ZG SEiRP opublikowano statystyko dotyczące spraw wynikłych z odwołań od decyzji Dyr. ZER obniżających emerytury/renty na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. toczących się w sądach okręgowych i apelacyjnych w 2021 roku i pierwszym półroczu 2022 r. Niestety już pobieżna ich analiza wskazuje, że sprawy toczą się zbyt wolno, a sądy apelacyjne są jeszcze węższym "gardłem" niż sądy okręgowe i kolejki oczekujących na wyrok będą się tylko wydłużać. Dlatego dziś, nawet w dużym przybliżeniu nie da się określić kiedy ostatnie sprawy zostaną rozpatrzone.

Poniżej zamieszczamy tę smutną statystykę.

https://www.seirp.pl/ustawa-represyjna_-statystyki-sadowe_-aktualnosci?fbclid=IwAR2cLtG6f5PJAnjMpn7v7BzvNLwl96rSQEqCpYy1Phx_OstuX7kEa0skxjw

Ustawa represyjna. Statystyki sądowe. Aktualności

Ustawa represyjna. Aktualności

Tabela nr 1. Bieg spraw w sądach okręgowych. Pełne dane za 2021 (pobierz dokument-tabela nr 1)

Tabela nr 2. Bieg spraw w sądach okręgowych. Dane za I półrocze 2022 (pobierz dokument-tabela nr 2)

Podsumowanie

Sądy Okręgowe w 2021 roku rozpatrzyły 9.388 spraw, z łącznej liczby przekraczającej 25 tysięcy, z czego w 4.201 przypadkach zmieniono zaskarżoną decyzję w całości lub części, a w 560 przypadkach oddalono odwołanie. Szczególnie niepokoi pozycja inne załatwienie – 4.054 spraw. W liczbie tej mieszczą się przypadki śmierci odwołujących się. Pozostało na 2022 rok prawie 16 tysięcy.

W I półroczu 2022 roku sądy okręgowe rozpatrzyły 4.449 spraw, z łącznej liczby ponad 17 tysięcy spraw, z czego w 2.690 przypadkach zmieniono zaskarżoną decyzję w całości lub części, a w 374 przypadkach oddalono odwołanie. I tutaj mamy aż 1.437 przypadków „innego załatwienia”. Pozostało do rozpatrzenia ponad 12 tysięcy. Wkroczyliśmy w szósty rok procedowania. W tym czasie z łącznej liczby spraw przekraczającej zapewne 28 tysięcy, rozpatrzono około 15 tysięcy, w tym w około 7 tysiącach zmieniono zaskarżoną decyzję w całości lub części, a w około tysiącu przypadków oddalono odwołanie. Blisko 6 tysięcy przypadków to inne załatwienie. I ciągle pozostaje do rozpatrzenia 12-13 tysięcy spraw. Sąd Okręgowy w Warszawie w którym zalega większość spraw wyznacza terminy pierwszej rozprawy już na 2024 rok. Jak to komentować? Jak to komentować?

Ustawa represyjna. Statystyki sądowe. Aktualności

Informacja sporządzona w oparciu o dane statystyczne publikowane na stronach internetowych sądów lub uzyskane w trybie dostępu do informacji publicznej. Tabela nr 3. Bieg spraw w sądach apelacyjnych za I półrocze 2022 – wszystkie sądy apelacyjne. Najważniejsza informacja to 2210 rozpatrzonych spraw, a w tym 1.733 oddalone apelacje. W 95 % to apelacje ZER MSWiA. Tytułem przypomnienia prezentujemy zestawienie dot. biegu spraw apelacyjnych w 2021 roku. Rozpatrzono wówczas 1.338 spraw i oddalono 958 apelacji /bez danych z SA w Gdańsku i Rzeszowie/. Należy dodać ponad 100 oddalonych apelacji w latach 2019-2020.

Reasumując, można założyć, że dotychczas oddalono ponad trzy tysiące apelacji ZER MSWiA.  Niestety wg. tych samych danych w sądach apelacyjnych pozostaje do rozpatrzenia 5.679 spraw. I kolejne kilkadziesiąt przypadków w których ludzie nie doczekali wyroku. I ciągle z sądów okręgowych napływają nowe sprawy.

Tabela nr 3. Bieg spraw w sądach apelacyjnych za I półrocze 2022 – wszystkie sądy apelacyjne (pobierz dokument - tabela nr 3)

Tabela nr 4. Zestawienie danych o biegu spraw emerytalnych sporządzone w oparciu o sprawozdania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych MS-S11/12a upublicznione w biuletynach informacji publicznej sądów apelacyjnych za I półrocze 2022 roku (pobierz dokument - tabela nr 4) 

Statystyka. Sądy apelacyjne. Aktualności – I półrocze 2022 roku

Pozostało z 2021 r. – 4.258 spraw, wpłynęło w I półroczu 2022 r.  – 3.668 sprawy. Załatwiono – 2.210 spraw, w tym 1. 733 oddalono, zmieniono w całości lub części 292, uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji – 50, odrzucono – 53, umorzono – 8 - w tym na skutek cofnięcia środka odwoławcze go lub pozwu, wniosku, skargi – 2, załatwiono w inny sposób – 56, odroczono  - 219/ w tym publikację na orzeczenia – 175/ , pozostało na okres razem następny – 5.679.

SA Warszawa Pozostało z 2021 r. – 852 sprawy, wpłynęło w I półroczu 2022 roku – 1208 spraw. Załatwiono – 575 spraw, w tym 442 oddalono, zmieniono w całości lub części 95, uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji – 5, odrzucono – 23, umorzono – 2 - w tym na skutek cofnięcia środka odwoławcze go lub pozwu, wniosku, skargi – 1, załatwiono w inny sposób – 8, odroczono  - 31/ w tym publikację na orzeczenia – 28/ , pozostało na okres razem następny – 1485.

SA Białystok Pozostało z 2021 r. – 312 spraw, wpłynęło w I półroczu 2022 roku – 189 spraw. Załatwiono – 319 spraw, w tym 284 oddalono, zmieniono w całości lub części 29, uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji – 1, odrzucono – 1, umorzono – 0 - w tym na skutek cofnięcia środka odwoławcze go lub pozwu, wniosku, skargi – 0, załatwiono w inny sposób – 4, odroczono  - 48/ w tym publikację na orzeczenia – 32/ , pozostało na okres razem następny – 182.

SA Łódź Pozostało z 2021 r. – 258 spraw, wpłynęło w I półroczu 202 roku – 363 sprawy. Załatwiono – 290 spraw, w tym 243 oddalono, zmieniono w całości lub części 5, uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji – 29, odrzucono – 9, umorzono – 1 - w tym na skutek cofnięcia środka odwoławcze go lub pozwu, wniosku, skargi – 1, załatwiono w inny sposób – 3, odroczono  - 80/ w tym publikację na orzeczenia – 72/ , pozostało na okres razem następny – 331.

SA Poznań Pozostało z 2021 r. – 393 sprawy, wpłynęło w I półroczu 2022 roku – 221 spraw. Załatwiono – 72 sprawy, w tym 58 oddalono, zmieniono w całości lub części 7, uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji – 0, odrzucono – 4, umorzono – 0 - w tym na skutek cofnięcia środka odwoławcze go lub pozwu, wniosku, skargi – 0, załatwiono w inny sposób – 2, odroczono  - 10/ w tym publikację na orzeczenia – 6/ , pozostało na okres razem następny – 542.

SA Kraków Pozostało z 2021 r. – 524 sprawy, wpłynęło w I półroczu 2022 roku – 321 spraw. Załatwiono – 68 spraw, w tym 37 oddalono, zmieniono w całości lub części 8, uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji – 4, odrzucono – 6, umorzono – 1 - w tym na skutek cofnięcia środka odwoławcze go lub pozwu, wniosku, skargi – 0, załatwiono w inny sposób – 12, odroczono  - 13/ w tym publikację na orzeczenia – 9/ , pozostało na okres razem następny – 777.

SA Szczecin Pozostało z 2021 r. – 54 sprawy, wpłynęło w I półroczu 2022 roku – 158 spraw. Załatwiono – 57 spraw, w tym 17 oddalono, zmieniono w całości lub części 38, uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji – 1, odrzucono – 1, umorzono – 0 - w tym na skutek cofnięcia środka odwoławcze go lub pozwu, wniosku, skargi – 0, załatwiono w inny sposób – 0, odroczono  - 8/ w tym publikację na orzeczenia – 6/ , pozostało na okres razem następny – 155.

SA Wrocław Pozostało z 2021 r. – 527 spraw, wpłynęło w I półroczu 2022 roku – 277 spraw. Załatwiono – 240 spraw, w tym 172 oddalono, zmieniono w całości lub części 46, uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji – 5, odrzucono – 11, uchylono w trybie 477 14a kpc - 0, umorzono – 0 - w tym na skutek cofnięcia środka odwoławcze go lub pozwu, wniosku, skargi – 0, załatwiono w inny sposób – 6, odroczono  - 5/ w tym publikację na orzeczenia – 3/ , pozostało na okres razem następny – 527.

SA Rzeszów  Pozostało z 2021 r. – 188 spraw, wpłynęło w I półroczu 2022 roku – 203 sprawy. Załatwiono – 111 spraw, w tym 106 oddalono, zmieniono w całości lub części 1, uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji – 0, odrzucono – 2, uchylono w trybie 477 14a kpc - 0, umorzono – 0 - w tym na skutek cofnięcia środka odwoławcze go lub pozwu, wniosku, skargi – 0, załatwiono w inny sposób – 2, odroczono  0 / w tym publikację na orzeczenia – 0/ , pozostało na okres razem następny – 280.

SA Katowice Pozostało z 2021 r. – 491 spraw, wpłynęło w I półroczu 2022 roku – 158 spraw. Załatwiono – 165 spraw, w tym 142 oddalono, zmieniono w całości lub części 3, uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji – 3, odrzucono – 5, uchylono w trybie 477 14a kpc - 0, umorzono – 1 - w tym na skutek cofnięcia środka odwoławcze go lub pozwu, wniosku, skargi – 0, załatwiono w inny sposób – 11, odroczono  6 / w tym na publikację orzeczenia – 4/ , pozostało na  następny okres – 484.

SA Lublin Pozostało z 2021 r. – 144 sprawy, wpłynęło w I półroczu 2022 roku – 179 spraw. Załatwiono – 128 spraw, w tym 90 oddalono, zmieniono w całości lub części 27, uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji – 2, odrzucono – 3, uchylono w trybie 477 14a kpc - 0, umorzono – 3 - w tym na skutek cofnięcia środka odwoławcze go lub pozwu, wniosku, skargi – 0, załatwiono w inny sposób – 3, odroczono  - 17/ w tym publikację na orzeczenia – 14/ , pozostało na okres razem następny – 195.

SA Gdańsk Pozostało z 2021 r. – 515 spraw, wpłynęło w I półroczu 2022 roku – 391 spraw. Załatwiono – 185 spraw, w tym 141 oddalono, zmieniono w całości lub części 33, uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji – 0, odrzucono – 5, umorzono – 1, - w tym na skutek cofnięcia środka odwoławcze go lub pozwu, wniosku, skargi – 0, załatwiono w inny sposób – 5, odroczono  - 1/ w tym publikację na orzeczenia – 1/ , pozostało na okres razem następny – 721.

Statystyka. Sądy apelacyjne. Aktualności – 2021 rok

Tabela nr 5. Zestawienie danych o biegu spraw emerytalnych sporządzone w oparciu o sprawozdania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych MS-S11/12a upublicznione w biuletynach informacji publicznej sądów apelacyjnych za 2021 rok (pobierz dokument - tabela nr 5)

 

Statystyka. Sądy apelacyjne – za 2021 rok

Pozostało z 2020 r. – 886 spraw, wpłynęło w 2021 r.  – 4.016 spraw. Załatwiono – 1.338 spraw, w tym 958 oddalono, zmieniono w całości lub części 137, uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji – 144, odrzucono – 49, umorzono – 6 - w tym na skutek cofnięcia środka odwoławcze go lub pozwu, wniosku, skargi – 3, załatwiono w inny sposób – 51, odroczono  - 419/ w tym publikację na orzeczenia – 308/ , pozostało na okres razem następny – 4.350.