List p. M. Kulaska - 27.04.2022

Szanowni Państwo,

Odpowiedź z MON, którą uzyskałem na moją interpelację w sprawie skandalicznych okoliczności ostatniego pożegnania generała broni pilota Ryszarda Olszewskiego, uważam za skrajnie niesatysfakcjonującą.

Dlatego postanowiłem do ministra Błaszczaka wystosować ponowną interpelację w sprawie przypadków odmowy zgodnego z ceremoniałem wojskowym ostatniego pożegnania żołnierzy Wojska Polskiego.

Zachęcam do zapoznania się z treścią interpelacji, która przesyłam poniżej.

                                                                                                   Łączę wyrazy szacunku

                                                                                                                           dr inż. Marcin Kulasek,

                                                                                                                           sekretarz generalny Nowej Lewicy,

                                                                                                                           wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej

 

Interpelacja do Ministra Obrony Narodowej

w sprawie przypadków odmowy zgodnego z ceremoniałem wojskowym ostatniego pożegnania żołnierzy Wojska Polskiego

Szanowny Panie Ministrze,

Otrzymałem od Pana odpowiedź na interpelację w sprawie pochówku oficerów Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (nr 31810).

Z przykrością stwierdzam, że uzyskana odpowiedź nie odnosi się do ani jednego z czterech konkretnych pytań, które zadałem.

Chcę podkreślić, że obecną praktykę uważam za skandaliczną. Absolutnie nie zgadzam się z sytuacją, w której za wystarczający powód do odmowy zgodnego z ceremoniałem wojskowym pochówku żołnierza Wojska Polskiego, uznaje się pozbawioną argumentacji negatywną rekomendację Wojskowego Biura Historycznego lub IPN.

Żadna z powyższych instytucji nie jest służbą specjalną i w związku z tym nie ma podstaw prawnych by przekazywała rekomendacje pozbawione merytorycznego uzasadnienia. Działalność wyżej wymienionych instytucji powinna mieć charakter jawny i podejmowane przez nie decyzje powinny zawierać uzasadnienie.

W przeciwnym razie mamy do czynienia z arbitralnymi decyzjami, które próbują przekreślać dorobek wybitnych żołnierzy i funkcjonariuszy, w tym generała broni pilota Ryszarda Olszewskiego. Był on komendantem Szkoły Orląt w Dęblinie w latach 90 i cenionym dowódcą Sił Powietrznych już po wstąpieniu Polski do NATO. Anonimowa próba podważenia jego osiągnięć jest haniebna.

Proszę w związku z tym o konkretne odpowiedzi na zadane pytania:

  1. Kto PERSONALNIE podjął decyzję odmawiającą generałowi broni pilotowi Ryszardowi Olszewskiemu pochówku zgodnego z ceremoniałem wojskowym?

  2. Jakie były konkretne argumenty skłaniające Wojskowej Biuro Historyczne i IPN do wydania negatywnych rekomendacji?

  3. Ile wydano negatywnych decyzji w sprawie zgodnego z ceremoniałem wojskowym pochówku żołnierzy Wojska Polskiego w latach 2015-2022.

  4. Dlaczego negatywne rekomendacje WBH i IPN nie są weryfikowane przez MON, co czyni te instytucje kapturowymi bytami nie podlegającymi żadnej zewnętrznej ocenie? Od decyzji wydanych na podstawie rekomendacji powyższych instytucji nie ma bowiem żadnej procedury odwoławczej.

Szanowny Panie Ministrze,

Żołnierze i funkcjonariusze służą Ojczyźnie niezależnie od tego jaka jest aktualnie władza i jaka jest jej orientacja polityczna.

Apeluję aby MON zweryfikowało dotychczasową praktykę dotyczącą ostatniego pożegnania żołnierzy i funkcjonariuszy. Obecna sytuacja powoduje bowiem rozgoryczenie rodzin i bliskich zmarłych. Jest również powodem napięć i niepokojów w środowisku emerytów mundurowych i świadczy o braku szacunku państwa dla żołnierzy i funkcjonariuszy.