Odnośnie listów posła M. Kulaska

Odnośnie listów posła M. Kulaska

Ostatnio publikowaliśmy na naszej stronie listy posła M. Kulaska (Sekretarza Generalnego Nowej Lewicy) datowane na 6 i 8.04.2022 r. Dotyczyły one wniosku mniejszości zmierzającej do wprowadzenia poprawek w ustawie represyjnej. W tej sprawie odbyły się dwa głosowania:

  • najpierw, we wtorek 05.04.2022 r., podczas posiedzenia połączonych Komisji Obrony Narodowej i Administracji i Spraw Wewnętrznych, z wynikiem: 

    za – 15, przeciw – 36, wstrzymało się - 15, nie głosowało – 6,

  • a następnie, we czwartek – 07.04.2022 r., przed całym Sejmem, z wynikiem: 

    za – 53, przeciw – 242, wstrzymało się - 162, nie głosowało – 3.

Wyglądają one na jednoznacznie negatywne.

Zastanawiające jest m.in. to, że bardzo zasłużony dla sprawy obrony represjonowanych poseł A. Rozenek jeszcze podczas wtorkowego głosowania połączonych komisji był za, ale już we czwartek (przed całym Sejmem) wstrzymał się od głosu.

Poseł Kulasek (wnioskodawca) pisał w swoim liście z 8.04.2022 r.:

Poprawka była niezwykle zachowawcza. Zgłosiliśmy postulat przywrócenia mnożnika za lata służby w okresie PRL, który obowiązywał za rządów PO-PSL.

Wydawałoby się zatem, że to środowisko polityczne powinno zagłosować za tym rozwiązaniem. Jednak we wtorek (przed połączonymi komisjami), z tego grona za było tylko 5 z 25 posłów, a we czwartek (przed całym Sejmem) tylko 1 ze 149 (148 się wstrzymało!).

Coś pewnie musiało stać za takimi wynikami, ale trzeba by znać więcej szczegółów by to racjonalnie wytłumaczyć.

Nieco światła może na to rzucić, opublikowany na stronie FSSM list z 11.04.2022 r. jej Przewodniczącego, adresowany do Współprzewodniczącego Nowej Lewicy - Włodzimierza Czarzastego. Zainteresowanych odsyłam do jego lektury pod adresem: https://fssm.pl/nie-tedy-droga-towarzysze

                                                                                                                       Jan Chmura