Harmonogram zamierzeń Koła w Chełmie na 2022 r.

                                                                H A R MO N O G R A M

                                             Zamierzeń Koła nr 4 SEiRP w Chełmie na 2022 rok

 

Lp.

 

Zaplanowane zadanie

 

Termin

wykonania

 

Osoba odpowiedzialna

1.

Spotkanie integracyjne

28.05.2022r

Teresa Wituch

2.

Wycieczka Słowenia

   04-08.06.

     2022r

 

Lucjan Błachnia

  3.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Czerwiec 2022 r.

  Zarząd

4.

 Spływ kajakowy

Lipiec 2022 r.   

Teresa Wituch

 

5.

Spływ kajakowy

Sierpień 2022 r.

Teresa Wituch

6.

Wycieczka Chorwacja

10 – 18 09.2022r

Lucjan Błachnia

 

7.

Spotkanie integracyjne

Październik 2022 r.

Ryszard Jaworski

Aleksander Kościuk

Zenon Danilczuk

8.

Wyjazd do Teatru Lublin

Październik 2022 r.

Teresa Wituch

 

9.

Zabawa Andrzejkowa

26.11.2022 r.

Teresa Wituch

Lucjan Błachnia

10.

Zabawa Sylwestrowa     

31.12.2022 r.

 Teresa Wituch

Lucjan Błachnia

 

Serdecznie zapraszamy (zapisy i przedpłaty do 30 dni przed imprezą, decyduje kolejność zapisów i wpłat), terminy imprez mogą ulec zmianie.

 

Lucjan Błachnia – tel. 607 544 977              

Teresa Wituch – tel. 504 333 360; 82 563 74 36

Zenon Danilczuk – tel. 517 740 052

Ryszard Jaworski – tel. 607 235 001        

Aleksander Kościuk – tel. 507 562 40

                                                               

Zapraszamy na stronę internetową: www.lublin.seirp.pl