Harmonogram zamierzeń Koła w Chełmie

                                                                  H A R MO N O G R A M

                                                Zamierzeń Koła nr 4 SEiRP w Chełmie na 2022 rok

 

 Lp.

 Zaplanowane zadanie

 

Termin

wykonania

 Osoba odpowiedzialna

 

1.

Spotkanie integracyjne

28.05.2022r

Teresa Wituch

 

2.

Wycieczka Słowenia

 

04-08.06. 2022r

 

Lucjan Błachnia

 

3.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

   06.2022

  Zarząd

 

4.

 Spływ kajakowy

07.2022 r   

Teresa Wituch

 

 

5.

Spływ kajakowy

08.2022r

Teresa Wituch

 

6.

Wycieczka Chorwacja

10 – 18 09.2022r

Lucjan Błachnia

 

 

7.

Spotkanie integracyjne

10.2022r

Ryszard Jaworski

Aleksander Kościuk

Zenon Danilczuk

 

8.

Wyjazd do Teatru Lublin

10.2022r

Teresa Wituch

 

 

9.

Zabawa Andrzejkowa

26.11.2022r

Teresa Wituch

Lucjan Błachnia

 

10.

Zabawa Sylwestrowa     

31.12.2012

 Teresa Wituch

Lucjan Błachnia

 

 Serdecznie zapraszamy (zapisy i przedpłaty do 30 dni przed imprezą, decyduje kolejność zapisów i wpłat), terminy imprez mogą ulec zmianie.

 Lucjan Błachnia – tel. 607 544 977              

Teresa Wituch – tel. 504 333 360; 82 563 74 36

Zenon Danilczuk – tel. 517 740 052

Ryszard Jaworski – tel. 607 235 001        

Aleksander Kościuk – tel. 507 562 40

                                                               Zapraszamy na stronę internetową: www.lublin.seirp.pl