List p. M. Kulaska - 06.04.2022

Szanowni Państwo,

06.04.2022 r.

Wczoraj odbyło się połączone posiedzenie Komisji Obrony Narodowej i Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. 

Posłowie Lewicy zgłosili poprawkę, której przyjęcie przywróciłoby godny poziom emerytur funkcjonariuszy będących ofiarami ustawy represyjnej z 2016 roku.

Za poprawką głosowało 15 posłów. Przeciwko było 35. Cały PiS głosował blokiem przeciwko przyjęciu poprawki.

Opozycja głosowała następująco: 

                 Lewica:                             6 posłów na 6 za przyjęciem poprawki.

                 Koalicja Obywatelska:   4 posłów na 21 za przyjęciem poprawki.

                 PSL:                                  1 poseł na 4 za przyjęciem poprawki.

                 Polska 2050:                   2 posłów na 2 za przyjęciem poprawki.

                 Konfederacja:                 nikt nie poparł poprawki.

                 Porozumienie:                nikt nie poparł poprawki.

                 Polskie Sprawy i PPS:    po jednym pośle głosowało za przyjęciem poprawki.

Lewica nigdy nie pogodziła się ze stosowaniem przez demokratyczne państwo odpowiedzialności zbiorowej. Będziemy cały czas podejmować działania zmierzające do przywrócenia państwa praw nabytych.

Łączę wyrazy szacunku

dr inż. Marcin Kulasek,

sekretarz generalny Nowej Lewicy,

wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej