Spotkanie Wielkanocne w Krasnymstawie

W dniu 8 kwietnia 2022 r. Zarząd SEIRP w Krasnymstawie zorganizował w lokalu Storczyk spotkanie wielkanocne swoich członków. Na spotkanie zostali zaproszeni Komendant Powiatowy Policji w Krasnymstawie nadkom. Szymon Mroczek oraz przewodnicząca NSZZP podkom. Anna Podgórska. Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzyliśmy sobie i naszym rodzinom dużo zdrowia, nadziei i wytrwałości w tym trudnym czasie. Uczciliśmy też minutą ciszy odejście od nas na wieczny odpoczynek dwóch kolegów emerytów Krzysztofa Frańczaka i Bolesława Bryka. Należy w tym miejscu przypomnieć, że kol. Bolesław Bryk był jeszcze przed wejściem w życie policji wieloletnim komendantem naszej jednostki.

Przy okazji spotkania Prezes Jan Pawelec wręczył dyplom uznania Zarządu Głównego SEIRP za działalność na rzecz stowarzyszenia dla kol. Henryka Jaremka.

Następnie wręczył naszemu wieloletniemu członkowi kol. Czesławowi Przytule dyplom z okazji ukończenia 80 lat życia.

Ponadto powitał w naszym gronie trzech nowych członków stowarzyszenia kol. Tomasza Weremka, kol. Waldemara Wlizło oraz kol. Jerzego Niedźwiedzkiego, którym wręczył legitymacje członkowskie.

Nasz kolega Zenon Kazimierczak podarował Kołu palmę wielkanocną, która niech będzie dla nas wszystkich symbolem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy ale także symbolem męki oraz odkupienia.