List od Pana Marcina Kulaska

Warszawa, 04.03.2022

Szanowni Państwo,

Piszę do Państwa po raz pierwszy. Pod koniec zeszłego roku kierownictwo Nowej Lewicy powierzyło mi, jako sekretarzowi generalnemu partii, objęcie opieką relacji z Państwa środowiskiem.

Piszę ten list w momencie dramatycznym. Czwartek 24 lutego był Czarnym Czwartkiem bezpieczeństwa w Europie. Trwa wojna na Ukrainie. W Sejmie podjęto prace legislacyjne nad projektem Ustawy o Obronie Ojczyzny.

3 marca zaprezentowałem stanowisko Klubu Lewicy w sprawie przedmiotowej ustawy. Wykazałem główne wady i zalety projektu.

Zalety to stworzenie szeregu zachęt do odbywania służby wojskowej oraz zwiększenie finansowania sił zbrojnych po 3 proc. PKB. Wśród wad wymieniłem: likwidację Wojewódzkich Sztabów Wojskowych i Wojewódzkich Komend Uzupełnień i związaną z tym weryfikację pracowników i żołnierzy WKU i WSzW, przekazanie uprawnień związanych zarządzaniem kryzysowym do WOT. Zasadniczą wadą jest też wzmocnienie pozycji Ministra Obrony kosztem Sztabu Generalnego oraz skupienie decyzyjności w zakresie wyboru sprzętu wojskowego w rękach ministra.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z tekstem mojego wystąpienia oraz nagraniem audiowizualnym. Nagranie dostępne jest pod tym linkiem: https://youtu.be/mWSU0aQTj58

Podczas prac w Komisji Obrony Narodowej posłowie Lewicy zgłosili szereg poprawek zmierzających do wyeliminowania głównych wad rządowego projektu.

Jednocześnie chciałbym poinformować, że na początku tego roku powołano zespół roboczy w skład, którego weszli: ministrowie Krzysztof Janik i Janusz Zemke, przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych, Wiesław Szczepański, członek sejmowej Obrony Narodowej, Paweł Krutul. Jeśli są wśród Państwa członkowie Nowej Lewicy, którzy chcieliby bezpośrednio włączyć się prace naszego zespołu to jesteśmy otwarci na współpracę.

Relacje między Nową Lewicą a Państwa środowiskiem w ostatnich miesiącach pozostawały napięte. Wynikało to z wielu ambicji i nieporozumień, które zatruły atmosferę wzajemnego zaufania. Niepotrzebnie. Jestem sekretarzem generalnym od 2016 roku. Doskonale pamiętam, jak wspólnie zbieraliśmy ćwierć miliona podpisów pod projektem ustawy przywracającej prawa nabyte ofiarom ustawy represyjnej. Wiem jak dobrze układała się nasza współpraca w wyborach samorządowych w 2018 roku. Zależy mi aby powrócić do tamtych dobrych relacji. Szczególnie, że umowa o współpracy SLD z FSSSM nadal obowiązuje Nową Lewicę. Tak samo jak deklaracja, że nie wejdziemy do rządu, który nie zajmie się przywróceniem sprawiedliwości emerytom mundurowym.

Informuję, że 17 lutego 2022 roku odbyło się w siedzibie FSSSM spotkanie delegacji Nowej Lewicy z kierownictwem FSSSM. Ze strony NL w spotkaniu udział wzięli: Krzysztof Janik, Janusz Zemke, Paweł Krutul, Wiesław Szczepański, Patrycja Baklaszczuk-Zielińska (sekretarz zespołu) i piszący te słowa. Ze strony FSSSM w spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący Zdzisław Czarnecki, sekretarz  Bogumiła Łukasiewicz, wiceprzewodniczący Henryk Budzyński, skarbniczka Ewa Grzegorczyk oraz gen. Leszek Szreder i gen. Jan Pyrcak. Podczas spotkania omówiliśmy zasady bieżącej współpracy oraz propozycje działań na najbliższe miesiące.

Jak zapewne Państwo wiecie, na początku lutego dotarła do nas smutna wiadomość. 8 lutego 2022 roku, zmarł w Warszawie gen. broni dr hab. inż. pil. Ryszard Olszewski, zasłużony generał Lotnictwa Polskiego, były dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej i Sił Powietrznych, komendant-rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, dowódca 2. plm „Kraków” i 60. lotniczego pułku szkolnego, członek Oddziału Warszawsko–Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i Klubu Generałów Wojska Polskiego.

Gen. Olszewski wychował pokolenia polskich pilotów. Tym większe jest oburzenie środowiska polskich pilotów wojskowych i żołnierzy innych rodzajów sił zbrojnych RP, decyzją IPN o odmowie zgody na pochowanie gen. Olszewskiego na Powązkach z wojskowym ceremoniałem. Decyzja ta w środowiskach mundurowych wzbudziła zrozumiałe poruszenie i oburzenie.

Pod koniec lutego wystosowałem do Ministra Obrony Narodowej interpelację, w której zadałem kilka prostych pytań. Mianowicie:

  1. Kto personalnie podjął decyzję o odmowie pochowania gen. Ryszarda Olszewskiego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach i odmowie nadania uroczystościom pogrzebowym wojskowego ceremoniału?

  2. Czym była motywowana powyższa decyzja?

  3. W ilu przypadkach w latach 2015-2021 podjęto odmowne decyzje w sprawie pochowania oficerów Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach?

  4. W ilu przypadkach odmowne decyzje z lat 2015-2021 były motywowane negatywną opinią, rekomendacją lub stanowiskiem IPN?

Czekam na odpowiedź resortu. Kiedy ją otrzymam niezwłocznie poinformuję o pozyskanych przeze mnie informacjach.

Jednocześnie informuję, że podczas debaty nad projektem Ustawy o Obronie Ojczyzny upomniałem się o godność polskich żołnierzy i funkcjonariuszy. Na zakończenie przesyłam Państwu kluczowy fragment:

Żołnierze, podobnie jak funkcjonariusze, jeśli dobrze wykonują swoją służbę zasługują na wsparcie i szacunek państwa. Nie tylko obecni żołnierze, ale i ci którzy państwu służyli w przeszłości.

Jesteśmy jako Lewica wstrząśnięci traktowaniem wielu żołnierzy i funkcjonariuszy, które są obecnie na emeryturze.

Dla przykładu. Niedawno odbył się pogrzeb generała broni, pilota, Ryszarda Olszewskiego, komendanta szkoły w Dęblinie, a po wejściu do NATO dowódcy polskich Sił Powietrznych.

Panu generałowi Olszewskiemu odmówiono pochówku w asyście wojskowej i wśród pilotów, bowiem swoje zastrzeżenia wniósł IPN.

Podobna sytuacja dotyczy także wielu były żołnierzy i funkcjonariuszy.

Jest to postępowanie haniebne.

Apelujemy do rządu jako Lewica o zaprzestanie takich działań. Przestańcie dzielić polskich żołnierzy na lepszych i gorszych w chwili, gdy potrzebujemy wszystkich, którzy noszą, nosili i chcą nosić polski mundur!

Łączę wyrazy szacunku

dr inż. Marcin Kulasek, sekretarz generalny Nowej Lewicy