Wycieczka do Kozłówki


W dniu 1.10.2021r Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Lublinie zorganizowało wycieczkę dla członków Koła pod hasłem „Poznaj swoje okolice”. Udział w tej wycieczce wzięło 45 osób. Koszt wycieczki pokryty został ze składek Koła, część konsumpcyjna ze składek własnych.


Na trasie wycieczki Lublin – Kozłówka zwiedzano następujące miejscowości:

- Syry gm. Kamionka miejsce 2 dniowej bitwy partyzantów płk M.Moczara w skład której wchodzili partyzanci „BCh” , „AL”, „AK” oraz partyzantów mjr Czepigi – łącznie ok. 1000 osób. Ze strony niemieckiej żołnierze doborowi SS „Viking”. Bój toczył się w okresie 12-13.05.1944r. Niemcy przegrali. Społeczeństwo ziemi lubartowskiej upamiętniło ten fakt postawieniem pomnika odsłoniętego 12.05.1960 r.

- Amelin , zwiedzanie kopalni ropy naftowej powstałej w 1992 r – czynnej do dnia dzisiejszego.

- Samoklęski , data powstania XV wiek. Ziemie tej miejscowości przechodziły w ręce rodów polskich: Ożarowskich, Lubomirskich, Sieniawskich (kasztelan krakowski). Po zakończeniu II wojny światowej majątek rozparcelowano. Obecnie istnieje tam spółka PGR Prywatna Grupa Rybacka.

- Kamionka – zwiedzano miejsce pochówku rodziny hrabiego Zamoyskiego (kaplica cmentarna) oraz miejsce pochówku rodziny Weyssenhoffów – rotunda obok kościoła parafialnego.

- Kozłówka – w towarzystwie przewodnika muzeum zwiedzano obiekt pałacowy hrabiego Zamoyskiego.

- Skrobów, zwiedzano obóz lazaret dla jeńców radzieckich działający w okresie jesień 1941 – marzec 1944 r. W okresie działalności lazaretu źródła oceniają, że zamordowano tam ok. 12 tys. jeńców. W pobliskim lesie istnieje wspólna mogiła oznaczona pomnikiem.

 

Wycieczka zakończyła się w miejscowości Niemce wspólnym obiadem.

Duże podziękowania dla koleżanki Elżbiety Brzeziny oraz kolegi Jana Kosackiego za zorganizowanie wycieczki oraz za wiele informacji historycznych o zwiedzanych miejscach.
Uczestnicy wycieczki w swoich wypowiedziach ocenili wycieczkę jako udaną.