Wigila w Krasnymstawie 2021

W dniu 17 grudnia 2021 roku w lokalu "Storczyk" Zarząd SEIRP w Krasnymstawie zorganizował spotkanie wigilijne swoich członków. Na spotkanie zostali zaproszeni Komendant Powiatowy Policji w Krasnymstawie nadkom. Szymon Mroczek, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie podinsp. Zbigniew Oleszczuk oraz przewodniczącąca NSZZP podkom. Anna Podgórska. Wszyscy połamaliśmy się opłatkiem oraz złożyliśmy sobie wzajemnie życzenia świąteczne.