Jak skorzystać z Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych?

Jak Skorzystać z Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych?

9 listopada 2021

Wprawdzie pisaliśmy już o możliwości śledzenia za pomocą Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych spraw sądowych z odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA o obniżeniu emrytur/rent, ale ponieważ wciąż pojawia się wiele pytań w tej sprawie, śpieszymy z wyjaśnieniami.

Na tym Portalu każdy zarejestrowany użytkownik ma bieżący wgląd we wszystko, co dzieje się w sądzie w jego sprawie np. może sprawdzić jakie czynności były wykonane i jakie dokumenty i kiedy trafiły do sądu lub zostały wysłane przez sąd. Czyli de facto na jakim etapie jest interesujące użytkownika postępowanie.

Uwaga! Użytkownikiem mającym wgląd do akt konkretnej sprawy może być wyłącznie osoba będąca stroną w sprawie lub jej pełnomocnik.

Jak się zarejestrować?

  1. Na stronie Portalu najpierw należy wybrać „apelację” właściwą dla sądu okręgowego, w którym toczy się sprawa i następnie kliknąć pole „Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.”

  1. Na 1 stronie (formularzu) rejestracji możemy zapoznać się z Regulaminem Portalu, a po podaniu nr PESEL oraz serii i nr dowodu osobistego przejdziemy dalej.

  2. W kolejnych 3 etapach wpisujemy pozostałe nasze dane. Należy koniecznie pamiętać o podaniu adresu email, na który będą wysyłane powiadomienia o wszelkich zmianach w sprawie.

  3. W 5 etapie rejestracji należy podać informacje o sprawie, którą chcemy śledzić:

  • nazwę sądu okręgowego,

  • nazwę wydziału (w przypadku SO w Warszawie jest specjalna pozycja dla sekcji ds. represjonowanych),

  • repetytorium, rok wpływu sprawy do sądu, nr sprawy (te można odczytać z sygnatury akt),

  • kim jesteśmy w sprawie  

Po wypełnieniu formularza można wysłać wniosek o rejestrację. Zdecydowanie polecamy opcję „Wyślij wniosek i podpisz profilem zaufanym”. Przyspieszy to proces weryfikacji danych i rejestracji użytkownika (patrz pkt 29 ust.1 Regulaminu”). Profil zaufany ułatwia ponadto późniejsze korzystanie z Portalu (nie trzeba pamiętać o danych do logowania „ręcznego”).

Oczywiście można skorzystać z opcji „Wyślij wniosek” (bez profilu zaufanego), ale wówczas weryfikacja danych jest bardziej skomplikowana. Wymaga podpisu elektronicznego (patrz pkt 29 ust.2 Regulaminu”) lub osobistego stawiennictwa w sądzie (patrz pkt 29 ust.3 Regulaminu”).

  1. Po otrzymaniu na podany przy rejestracji adres e-mail informacji o zarejestrowaniu, można korzystać z Portalu, pamiętając przy każdorazowym logowaniu się, o wybraniu właściwej "apelacji" (jak w pkt 1).