Życzenia Komendanta Głównego

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk złożył na ręce Przewodniczącego SEiRP Antoniego Dudy, w związku z mającym miejsce 24 lipca Świętem Policji, podziękowania za "świetną współpracę, życzliwość i zrozumienie", a także życzenia "(...) pomyślności  (...) satysfakcji (...)  zadowolenia (...) dobrego zdrowia" . 

Oryginał dokumentu jest dostępny pod poniższym odsyłaczem: 

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/%C5%BByczenia%20Komendanta%20G%C5%82%C3%B3wnego%20Policji.pdf