Święto Policji SEIRP w Krasnymstawie.

W dniu 23 lipca 2021 r. Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krasnymstawie zorganizował w domku myśliwskim w Namulu spotkanie z okazji Święta Policji. Stęsknieni brakiem spotkań i kontaktów międzyludzkich (ostatnie odbyło się przed świętami 2019 r.) członkowie koła przybyli w tak licznym rzadko spotykanym składzie. Na spotkanie zostali zaproszeni także goście, tj. Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie podinsp. Zbigniew Oleszczuk oraz Przewodnicząca NSZZP podkom. Anna Podgórska. Wszyscy życzyliśmy sobie nawzajem dużo zdrowia, cierpliwości i bezpiecznego prosperowania w trudnym czasie pandemicznyym. Korzystając z okazji Prezes naszego koła kol. Jan Pawelec powitał nowo przyjętych członków stowarzyszenia kol. Marzenę Skiba i kol. Krzysztofa Miszczaka, którym uroczyście wręczył legitymacje członkowskie. Wręczył też dyplomy okolicznościowe członkom, którzy ukończyli 70, 65, 60, 55 oraz 50 lat życia. W atmosferze dobrej zabawy biesiadowaliśmy razem do późnych godzin wieczornych.