Odpowiedź W. Czarzastego na list FSMM - 2021.05.06

Poniżej zamieszczamy odpowiedź jaką na list FSSM z dn. 2021.05.03 do liderów Lewicy przysłał Włodzimierz Czarzasty. Na wspomniany list wpłynęła tylko ta jedna odpowiedź!