Uroczystości 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Kowlu

101 ROCZNICA  ODZYSKANIA

PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

            W dniu 16 listopada 2019 roku na zaproszenie Prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej Anatolija Herka delegacja Zarządu Okręgu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Lublinie uczestniczyła w uroczystościach 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz w VIII Konkursie Polskiej Poezji Śpiewanej - „Śpiewamy dla Niepodległej” zorganizowanych przez Towarzystwo Kultury Polskiej w KOWLU. Uroczystości odbyły się w Domu Kultury „PROSWITA” 

                 

                Uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem hymnów Polski i Ukrainy a gości powitał Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu Anatol Herka. Następnie głos zabrali, składając Polakom życzenia z okazji Święta Niepodległości -  Konsul Rzeczpospolitej Polskiej z Łucka Teresa Chruszcz, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa, zastępca mera miasta Kowla Ihor Prokopiw, goście z Polski: Ewelina Nowosad z Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia z Chełma oraz Tadeusz Miciuła reprezentujący Zarząd Okręgu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji z Lublina. Na uroczystości obecni byli także ks. kanonik Jan Buras z Centrum Integracji w Zamłyniu i ojciec franciszkanin Aleksander Lukaszczuk z kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kowlu.

            W jury Konkursu zasiedli nasi koledzy ze Stowarzyszenia: Piotr Kościński, Jan Chmura, Bogdan Korniluk. Jury wysoko oceniło poziom wykonawców koncertu i konkursu oraz podziękowało wszystkim za wysiłek włożony w przygotowanie piosenek konkursowych solistom i osobom grającym na instrumentach. Uczestnicy otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez Konsulat RP w Łucku, członków Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia z Chełma oraz członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji z Lublina.          Szkoła Polska w Kowlu otrzymała także w prezencie od obydwu Towarzystw książki klasyków literatury polskiej, podręczniki i inne pomoce naukowe.

Rzecznik ZW SEiRP

Piotr Mikitiuk