Rocznica 100-lecia powstania Policji Państwowej

UCZCILIŚMY ROCZNICĘ 100 – LECIA POWSTANIA

POLICJI PAŃSTWOWEJ

W dniach 7 – 9 październik 2019 roku 49 osobowa delegacja Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Lublinie udała się na Wołyń ( UKRAINA ) w celu uporządkowania i zapalenia zniczy na grobach polskich policjantów II Rzeczpospolitej.

Pierwszym cmentarzem był w miejscowości Kisielin gdzie leży pochowany jeden policjant. Uprzątnęliśmy jego grób, zapaliliśmy znicze. Następnie udaliśmy się do ruin Kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP wzniesionego w 1720 roku przez Karmelitów. 11 lipca 1943 podczas rzezi wołyńskiej w wyniku napaści UPA na Polaków uczestniczących w mszy świętej w kościele zginęło około 90 osób. Tam również zapaliliśmy znicze. Podczas integracyjnej kolacji w miejscu noclegu zorganizowaliśmy spotkanie z członkami Stowarzyszenia Emerytów Ukraińskiej Policji z, którymi omówiliśmy sposób współpracy i ewentualnej pomocy.

Drugiego dnia udaliśmy się na cmentarz w miejscowości Kowel gdzie na 32 mogiłach funkcjonariuszy PP, mogile harcerzy i cmentarzu wojskowym zapaliliśmy znicze. Nieopodal cmentarza znajduje się drewniany Kościół, którego zwiedziliśmy i zamieniliśmy kilka słów z proboszczem.

Mieliśmy również przyjemność spotkać się z członkami Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu na czele z jego Prezesem Anatolij Herka, którzy opiekują się i prowadzą polską szkołę. Przekazali i opowiedzieli nam jak odbywają się zajęcia i z jakimi borykają się problemami. Omówiliśmy sposób współpracy oraz zobowiązaliśmy się do wsparcia finansowego i rzeczowego. Dzięki ich uprzejmości mogliśmy zwiedzić najciekawsze miejsca Kowla.

Trzeciego dnia w drodze powrotnej do Polski odwiedziliśmy dwa cmentarze. Pierwszym był cmentarz w miejscowości Luboml gdzie leżą pochowani trzej funkcjonariusz PP. Uprzątnęliśmy liście i zapaliliśmy znicze. Przed miejscową Komendą Powiatową Policji w asyście ukraińskich policjantów zapaliliśmy znicze przy pomniku poległych ukraińskich policjantów. Mieliśmy przyjemność spotkać się z Z-cą KPP w Lubomlu ppłk. Pasza Mikitiukiem. Ostatni cmentarz był w miejscowości Ostrówki gdzie zostali pochowani mieszkańcy dwóch miejscowości Ostrówki i Woli Ostrowieckiej wymordowani przez UPA.

Serdeczne podziękowania składamy ZG SEiRP, Firmie „Amicus” z Jabłonia, NOSG w Chełmie oraz wielu innym osobom za pomoc w zorganizowaniu togo wyjazdu.

Rzecznik ZW Piotr Mikitiuk