Wypłata wyrównania za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

 Koleżanki i Koledzy.

Poniżej zamieszczamy najnowsze informacje dotyczące wypłaty wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz wyroki WSA w Gdańsku.

Miło nam poinformować, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku jednoznacznie potwierdził słuszność proponowanego przez nas trybu postępowania w sprawie uzyskania od organów Policji wypłaty wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Parę miesięcy temu postawiliśmy pytanie „Co mamy robić?”. I odpowiedzieliśmy: „Konsekwentnie sprowadzać organy Policji do stosowania procedury administracyjnej, aż do wyczerpania w niej wszelkich środków”. Poniżej umieszczamy linki do dwóch wyroków WSA w Gdańsku oraz projekty ponaglenia i skargi do sądu administracyjnego, które przekazywaliśmy wszystkim zainteresowanym koleżankom i kolegom.

1. Wyrok WSA w Gdańsku III SA/Gd 209/19 - http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0BF6D95466

2. Wyrok WSA w Gdańsku III SA/Gd 218/19 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4F53710D5E

3. Ponaglenie wzór uniwersalny - do dostosowania do okoliczności własnej sprawy (wzór tekstu: plik Word)

4. Skarga na bezczynność (wzór tekstu: plik Word

Jednocześnie informuję, że każdy indywidualnie podejmuję decyzję co do składania SKARGI bądź PONAGLENIA.