Szkolenie w Okunince

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

W dniach 10 – 12 maja 2019 roku na terenie Pensjonatu „BANKOWY” w Okunince/k.Włodawy odbyło się szkolenie ubezpieczeniowe, informatyczne oraz konferencja poświęcona " Sytuacji  emerytów i rencistów służb mundurowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu RP  2019” połączona ze spotkaniem  wyborczym  z  kandydatem do  Parlamentu Europejskiego  z listy Koalicji Europejskiej, radnym Sejmiku woj. lubelskiego - Riadem Haidarem.

W konferencji wzięli udział: szef Rady Wojewódzkiej SLD w Lublinie  Jacek Czerniak, burmistrz miasta Włodawa  Wiesław Muszyński oraz Prezydent FSSM insp. w st.spocz. Zdzisław Czarnecki, gen. SG w st. spocz. Tadeusz Frydrych, Wiceprezydent FSSM płk WP  w st. spocz. Henryk  Budzyński.

Organizatorami byli Zarząd Wojewódzki SEiRP w Lublinie i Komisja ZW SEiRP w Lublinie do spraw ustawy represyjnej.

Szczególne podziękowania dla właścicieli pensjonatu BANKOWY Państwa Teresy i Tadeusza Łągwa za miłe i gościnne przyjęcie uczestników.

Rzecznik Prasowy
Piotr Mikitiuk