XXV lecie powstania Koła w Zamościu

XXV lecie powstania Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Zamościu:

Historyczna data to 29 maja 1990 roku w Szczecinie, gdy odbyło się pierwsze w kraju zebranie członków założycieli, na którym uchwalono powołanie do życia organizacji o nazwie „Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych”.

W dniu 31 maja 1994 roku powstał Komitet Założycielski Koła Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych w Zamościu.

Realizując postanowienia wynikające z Uchwały Zarządu Koła SEiRP w Zamościu informuję i zapraszam na uroczyste obchody XXV-lecia powstania Koła.

Uroczystość zaplanowano na sobotę w dniu 27 kwietnia 2018 roku.

Program uroczystości:

  1. Msza święta w Katedrze w Zamościu                                              - godz. 13.00-14.30
  2. Uroczysta akademia w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu – godz. 15.00-16.00
  3. Uroczysty obiad wszystkich uczestników uroczystości w lokalu Baru Aspirant w budynku KMP w Zamościu – godz. 16.00 – 21.00

 

 Algorytm czasowy:

12.50 Przybycie Pocztów Sztandarowych zaproszonych Komend Policji województwa lubelskiego i innych organizacji.

13.00 Wprowadzenie sztandarów

13.05. Przywitanie zaproszonych gości i uczestników

13.10-14.00 Odczytanie listy zmarłych emerytów policyjnych oraz funkcjonariuszy, którzy nie dożyli do emerytury.

14.00-14.30 Mszą święta, którą poprowadzą kapelani Policji

14.30 Wyprowadzenie sztandarów

14.35-15.00 Przemieszczenie się uczestników do KMP w Zamościu - organizator zapewnia trasport z MZK

15.00-16.30 Uroczysta akademia:

- Odczytanie historii Koła przez kolegę Leopolda Gwoździa - pierwszego prezesa Koła w Zamościu

- Prezentacja multimedialna

- Wręczenie dyplomów, odznaczeń, znaczków okolicznościowych dla członków Koła

- Wsytąpienia okolicznościowe gości

- Zakończenie

16.30 Zejście z I piętra na parter do lokalu Baru Aspirant na obiad.

 

Zaproszeni goście nie ponoszą kosztów imprezy.

 

Zapraszam w imieniu Zarządu Koła SEiRP w Zamościu - Prezes Przemysław Portuś