Wojewódzki Zwyczajny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy

        

         W dniu 6 września 2018 roku w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie odbył się Wojewódzki Zwyczajny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Lublinie. Obrady otworzył witając Delegatów i zaproszonych gości Prezes ZW SEiRP w Lublinie kol. Tadeusz Miciuła.

         Szczególnie gorąco powitał Przewodniczącego Związku Emerytów Służb Ochrony Państwa kol. Zbigniewa Wojnarskiego. Kol. Zbigniew Wojnarski podziękował za zaproszenie a następnie wręczył medale „Zasłużony dla  Związku byłych pracowników Służb Ochrony Państwa” członkom Zespołu ds. „ustawy  represyjnej”.