Apel Obywatelski ws. prób wykorzystywania policji do celów partyjnych

Pamiętamy ponure czasy PRL, z jego aparatem represji obejmującym MO i ZOMO. Upadek tej dyktatury i jej zastąpienie demokracją i rządami prawa było dla ogromnej większości Polaków wielkim historycznym wydarzeniem. Obejmowało to tworzenie profesjonalnej, apartyjnej policji. Dlatego, broniąc państwa prawa i demokracji w Polsce, zwracamy się do policjantów, a zwłaszcza ich dowódców, aby pamiętali, że policja nie jest własnością jednej partii. I, że policjanci, podobnie jak inni obywatele są odpowiedzialni przed konstytucją oraz ustawami, które są z nią zgodne.

Z wielką uwagą przyjęliśmy stanowisko Rafała Jankowskiego, Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, w sprawie wykorzystywania Policji dla uzyskania doraźnego interesu politycznego oraz apolityczności formacji i niedopuszczalności włączania jej w retorykę polityczną.

Jesteśmy przekonani, że zdecydowana większość policjantów nie chciałaby powrotu do czasów MO i ZOMO. Zwracamy się do tej ogromnej większości z przesłaniem: my, obrońcy państwa prawa i demokracji, jesteśmy jednocześnie obrońcami profesjonalnej, apartyjnej policji.

Jednocześnie uważamy, że bezprawne działania niektórych policjantów wobec demonstrujących muszą zostać wyjaśnione. Tego wymaga państwo prawa.

Rozumiejąc i podzielając obywatelską motywację osób protestujących na ulicach apelujemy, aby nie dostarczali oni pretekstów tym nielicznym policjantom, którzy są gotowi agresywnie działać, łamiąc prawa obywatelskie.

SYGNATARIUSZE

Byli prezydenci:

 • Lech Wałęsa,
 • Aleksander Kwaśniewski
 • Bronisław Komorowski

oraz:

 • Leszek Balcerowicz,
 • Bogdan Borusewicz,
 • Jerzy Buzek,
 • Włodzimierz Cimoszewicz,
 • Zbigniew Ćwiąkalski,
 • Władysław Frasyniuk,
 • Janusz Gajos,
 • Zbigniew Janas,
 • Krystyna Janda,
 • Ryszard Kalisz,
 • Paweł Kasprzak,
 • Krzysztof Król,
 • Bogdan Lis,
 • Jan Lityński,
 • Katarzyna Lubnauer,
 • Ewa Łętowska,
 • Krzysztof Łoziński,
 • Olgierd Łukaszewicz,
 • Kazimierz Marcinkiewicz,
 • Marcin Matczak,
 • Jerzy Miller,
 • Barbara Nowacka,
 • Andrzej Olechowski,
 • Józef Pinior,
 • Monika Płatek,
 • Danuta Przywara,
 • Andrzej Rzepliński,
 • Wojciech Sadurski,
 • Marek Safjan,
 • Grzegorz Schetyna,
 • Andrzej Seweryn,
 • Radosław Sikorski,
 • Jerzy Stępień,
 • Maciej Stuhr,
 • Adam Strzembosz,
 • Jan Widacki,
 • Henryk Wujec
 • ...
DOŁĄCZ DO NICH
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE  https://apel-obywatelski.pl/