Apel w obronie funkcjonariuszy

Nie karajmy miecza,tylko rękę która go unosi”

                                                          A P E L

            Drodzy członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,

           ale również Ci  byli funkcjonariusze którzy nie należą do Stowarzyszenia.

 

Ostatnie wydarzenia jakie mają miejsce w obronie wartości demokratycznych powodują to że władza kieruje przeciwko suwerenowi walczącemu o te wartości funkcjonariuszy policji.

 Ci szeregowi funkcjonariusze wykonują polecenia przełożonych a ci władzy polityków rządzących państwem. Są do tego zobowiązani przysięga którą składali.

Robią to samo co ich poprzednicy którzy też wiernie służyli państwu a za tą wierną służbę dziś są wykluczeni i pozbawieni środków na godne życie.

To ich a nie tych którzy nimi kierowali ,wydawali rozkazy w imieniu władzy,

                                           u k a r a n o

                                kiedyś może być podobnie.

 Wobec tych obecnie o ile nie przekraczają swych uprawnień danych im przez prawo i nie są zbyt nadgorliwi w działaniu nie należy kierować żądań by zaprzestali działań danych im przez prawo.

                Napiętnować tylko te przypadki gdy jest naruszane prawo

              Nie stosować wobec wszystkich odpowiedzialności zbiorowej.

 Dziś obecni funkcjonariusze stoją za nami w naszej walce o honor i godność i dlatego my nie powinniśmy być przeciwko nim.

To obecna władza jest odpowiedzialna za zaistniała sytuacje, ale przyjdzie taki czas kiedy winni zostaną za to pociągnięci do odpowiedzialności i poniosą zasłużoną karę.

                                                                               Prezes

                                                              Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Lublinie

                                                                          Tadeusz K. Miciuła