Zarząd - Lublin

Zarząd Koła w Lublinie:

 

 

     Prezes Zarządu Koła w Lublinie - Marian Ziętek tel. 603 506 727


 

 

           v-ce Prezes Zarządu Koła w Lublinie - Zbigniew Greszta


 

 

 v-ce Prezes Zarządu Koła w Lublinie - Edmund Baran


Sekretarz Zarządu Koła w Lublinie Elżbieta Brzezina 

tel. 81-535-44-57  środa 10.00 - 13.00


 

 Skarbnik Zarządu Koła w Lublinie - Zofia Lefeld  tel. 697 925 690


 

Członek Zarządu Koła w Lublinie - Zygmunt Gnat

tel. 696-926-380

 


 

Członek Zarządu Koła w Lublinie - Anna Chawryło

 


 

Członek Zarządu Koła w Lublinie - Beata Fornal 


 

Członek Zarządu Koła w Lublinie - Renata Wartacz 

 


 

Komisja Rewizyjna:

Dariusz Berliński - Przewodniczący

Stanisław Liszewski - V-ce Przewodniczący

Stefan Wójcik - Członek

Jan Kosacki - Członek