Zarząd - Lublin

Zarząd Koła w Lublinie:

 

 

 

     Prezes Zarządu Koła w Lublinie - Elżbieta Brzezina

tel. 515 686 752


 


 Zbigniew Wojnarski

           v-ce Prezes Zarządu Koła w Lublinie 

tel. 501 301 478


Sekretarz Zarządu Koła w Lublinie

Teresa Zmuda

Członek Zarządu Koła w Lublinie 

tel. 885 433 688


 

 Skarbnik Zarządu Koła w Lublinie - Zofia Lefeld  

tel. 697 925 690


 

Członek Zarządu Koła w Lublinie - Zygmunt Gnat

tel. 696-926-380

 


 

Członek Zarządu Koła w Lublinie - Anna Chawryło

tel. 605 554 305

 


 

Komisja Rewizyjna: