W obronie godności

W dniu 27 lipca 207 roku  w siedzibie Rady Wojewódzkiej SLD w Lublinie odbyło się spotkanie Pełnomocnika Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej - Andrzeja Rozenka i Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP - Zdzisława Czarneckiego, z emerytami służb mundurowych, z terenu woj. lubelskiego.

W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący Rad Wojewódzkiej i Miejskiej SLD - Jacek Czerniak i Stanisław Kieroński.

Spotkanie poświęcone było omówieniu przedsięwzięć związanych z obywatelską inicjatywą ustawodawczą w sprawie zmiany ustawy o zaopatrzeniu funkcjonariuszy.......

Andrzej Rozenek i Zdzisław Czarnecki poinformowali zebranych o aktualnych działaniach OKIU, o konieczności mobilizowania środowiska emerytów mundurowych i ich rodzin do zbierania podpisów pod projektem ustawy  zmieniającej. Zaapelowali również  o wspieranie wszystkich inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem ustawy represyjnej, zaznaczając, że należy podejmować wspólne działania  z emerytami WP, Straży Granicznej i Służby Więzienne i występować jako jedno środowisko. Podkreślili, że każdy represjonowany emeryt mundurowy musi mieć świadomość, że nikt nam nie pomoże jeśli sami nie będziemy przejawiali inicjatywy.

Na spotkaniu  został odczytany list  jaki skierował do zebranych  Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie   w latach 2003-2005 - gen. Marek Hebda .W liście tym gen. Marek Hebda  zaapelował o konsolidację  lubelskiego  środowiska  emerytów mundurowych, korzystanie z sądowej drogi odwoławczej w dochodzeniu swoich praw emerytalnych i wzajemne wspieranie się.

Przewodniczący  RW SLD Jacek Czerniak zapewnił zebranych o wsparciu przez SLD  represjonowanego środowiska  emerytów mundurowych i pomocy  w czasie zbierania podpisów pod obywatelskim projektem  ustawy.

Przedstawiciele Zespołu ZW SEiRP w Lublinie i Komitetów Protestacyjnych z Lublina, Białej Podlaskiej, Chełma  i Zamościa :Maria Kaim, Zdzisław Kozłowski, Sławomir  Borysiewicz, Gerard Waszkiewicz  przedstawili  dotychczas podejmowane  działania  i formy pomocy niesionej  poszkodowanym represyjną ustawą emerytom, rencistom i wsparcia udzielanego osobom starszym, niepełnosprawnym. Zwrócili się również o zaktywizowanie do działania i pomocy dotychczas biernych emerytów.

Miłym akcentem spotkania było przekazanie zebranym przez  przedstawicieli SLD okolicznościowego wydania  Konstytucji RP.

SEiRP Lublin