Apel o wsparcie darowiznami FSSM

      Na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zostały zamieszczone zamówione przez Federację i sfinansowane z darowizn członków opinie i materiały przydatne w procesie odwoławczym, skargowym i wnioskowym w trybie art. 8a.

W związku z powyższym apelujemy o dalsze wspieranie darowiznami FSSM RP.

      Jednocześnie nadmieniamy, że wykorzystywanie w/w materiałów przez osoby nie będące członkami stowarzyszeń wchodzących w skład FSSM RP jest naruszeniem praw autorskich.

Zarząd Wojewódzki SEiRP w Lublinie