Zarząd - Lubartów

 

Skład Zarządu Koła SEiRP w Lubartowie

 

Prezes Koła Krzysztof Górski tel. 607 055 035


 

Z-ca Prezesa Zrzadu Koła Janusz Zając  tel. 607 090 234


 

 Skarbnik Koła Krzysztof Łukasiewicz tel. 607 677 552


 

 Sekretarz Zarządu Koła Hanna Pulińska tel. 698 519 584


 

 Członek Zarządu Koła Zbigniew Wójcik tel. 792 212 882


 

Członek Zarządu Koła Zbigniew Malesa


Członek Zarządu Koła Piotr Mróz tel. 781 329 348