Pogrzeby chrześcijańskie niewyznaniowe

W związku z zapytaniami kierowanymi do Zarządu Stowarzyszenia dotyczącymi organizacji pogrzebów chrześcijańskich niewyznaniowych przedstawiamy ofertę którą otrzymaliśmy.

Pogrzeby chrześcijańskie newyznaniowe