Spotkanie wigilijne 2019

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krasnymstawie informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 16.00 organizuje spotkanie wigilijne w stołówce u p. Barbary Kalinowskiej. Składka w wysokości 50 zł płatna w terminie do dnia 11 grudnia 2019 r.

Serdecznie zapraszamy !

Komunikat

W dniu 29.09.2019 roku (niedziela) ZT SEiRP w Rykach organizuje wyjazd na XVIII Jasnogórskie Spotkania Środowisk Policyjnych - Częstochowa 2019. Planowany wyjazd autokaru jest na godz. 6.00 z parkingu pod pawilonem "Ósemka". Koszt uczestnictwa wynosi 80 zł od osoby. Wszystkich chętnych emerytów służb mundurowych i policjantów oraz ich rodziny w celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Prezesem Bogusławem Dziadoszem lub pozostałymi członkami Zarządu Terenowego SEiRP w Rykach. Wpłatę należy wnieść do 15.09.2019 roku. 

 

Ogłoszenie

                                                                                              Ogłoszenie

Zarząd Koła SEIRP w Rykach serdecznie zaprasza wszystkich członków na zebranie sprawozdawcze które odbedzie sie w świetlicy KPP w Rykach Przy ul. Dolnej 2 w dniu 23.01.2019 roku(środa) o godzinie 14.00. Drugi termin zebrania: 23. 01.2019 rok godz. 14.15.

                                                                                                                                                          Prezes Koła SEIRP w Rykach

                                                                                                                                                                 Bogusław Dziadosz

 

 

XXV lecie powstania Koła w Zamościu

XXV lecie powstania Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Zamościu:

Historyczna data to 29 maja 1990 roku w Szczecinie, gdy odbyło się pierwsze w kraju zebranie członków założycieli, na którym uchwalono powołanie do życia organizacji o nazwie „Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych”.

W dniu 31 maja 1994 roku powstał Komitet Założycielski Koła Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych w Zamościu.

Realizując postanowienia wynikające z Uchwały Zarządu Koła SEiRP w Zamościu informuję i zapraszam na uroczyste obchody XXV-lecia powstania Koła.

Uroczystość zaplanowano na sobotę w dniu 27 kwietnia 2018 roku.

Program uroczystości:

  1. Msza święta w Katedrze w Zamościu                                              - godz. 13.00-14.30
  2. Uroczysta akademia w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu – godz. 15.00-16.00
  3. Uroczysty obiad wszystkich uczestników uroczystości w lokalu Baru Aspirant w budynku KMP w Zamościu – godz. 16.00 – 21.00

 

Czytaj więcej...

Nowe ubezpieczenie "SEIRP 2019"

Witam serdecznie Koleżanki i Kolegów

        W ostatnim okresie w związku z nową propozycją ubezpieczenia w PZU  dociera do mnie  osobiście i do pozostałych członków ZW szereg pytań i wątpliwości dotyczących tego ubezpieczenia. Informuję, że jest to jedyne ubezpieczenie grupowe dla emerytów, rencistów policyjnych i członków ich rodzin. Zasady tego ubezpieczenia wypracował i podpisał Zarząd Główny SEiRP w Warszawie. Porozumienie tego typu z dotychczasowym ubezpieczycielem WARTA SA definitywnie kończy się z dniem 31.grudnia 2018 r. Ubezpieczenie w PZU jest jedynym, które bez okresu karencji pozwala ubezpieczyć się każdemu, kto aktualnie jest ubezpieczony w jakiejkolwiek innej firmie ubezpieczeniowej (na zasadzie wyłączności lub zachowując ubezpieczenie w dotychczasowej firmie), lub nie jest nigdzie aktualnie ubezpieczony.
       Nowością jest to, że wszystkie warianty praktycznie mają ten sam zakres ubezpieczenia. Wysokość składki jest powiązana jedynie z wysokością wypłacanych świadczeń. Także ujęcie w zakresie ubezpieczenia ubezpieczenia lekowego i medycznego eksperta domowego mogą być bardzo przydatne dla wielu osób. Opis ubezpieczenia lekowego przesłany został do poszczególnych Kół w dniu 28.11.br. Chcę dodać, że korzystanie z tej ulgi nie będzie trudne jak wydaje się po wstępnym zapoznaniu się z wykazem leków i aptek. Każdy ubezpieczony zostanie wyposażony w specjalną kartę, którą okaże wraz receptą w jednej z aptek ujętych w  wykazie, za leki objęte ubezpieczeniem zostanie naliczona 80% zniżka.

       Dalsze ustalenia istotnych szczegółów tego ubezpieczenia będę niezwłocznie przekazywał do wiadomości i wykorzystania. Mamy praktycznie maksymalnie 5  tygodni by załatwić sprawę  przejścia do nowego ubezpieczyciela do 10 grudnia br. objęcie ubezpieczeniem od 1.01.2019 r. i drugi termin do 10.01.2019 r. objęcie ubezpieczeniem od 1.02.2019 r.

       Przy okazji chcę odnieść się do postępowania byłego ubezpieczyciela Warta SA, który rozsyła indywidualne pisma do poszczególnych jeszcze u nich ubezpieczonych, że nic się nie stało, nie powinni zmieniać ubezpieczyciela bo dalej są objęci ubezpieczeniem grupowym proszę jednak zauważyć, że firma ta jednostronnie zerwała umowę z Zarządem Głównym SEiRP proponując  zawarcie nowej znacznie mniej korzystnej dla Stowarzyszernia. ZG SEiRP podjął uchwałę o skierowaniu tej sprawy do Prokuratury. W tej sytuacji należy rozważyć dalsze ubezpieczanie się emerytów, rencistów policyjnych i członków ich rodzin u tego ubezpieczyciela. Osobiście uważam, że wprost nieetycznym byłoby dalsze utrzymywanie współpracy z tą firmą.

       Kończąc proszę o propagowanie nowego ubezpieczenia, wyjaśnianie zainteresowanym wątpliwości, udzielanie pomocy w wypełnianiu deklaracji.

                                                        Pozdrawiam Zbigniew Milanowski

                                                        Pełnomocnik ds ubezpieczeń ZW SEiRP w Lublinie