Dopłaty do imprez

Zarząd Koła SEiRP w Zamościu podjął Uchwałę o przeznaczeniu części składki członkowskiej na dopłatę do imprez organizowanych przez Koło.

Ustalono, iż dopłata wyniesie 10,00 zł płatna jednorazowo bez możliwości łączenia z kolejną.

Maksymalna dopłata do członka Koła w każdym roku nie może wynieść więcej niż 20,00 zł.

Wykorzystanie kwoty uczestnik będzie kwitował swoim podpisem na liście uczestników spotkania.

Listę uczestników będzie prowadzić skarbnik, przyjmując wpłaty na imprezy.

Proszę poinformować kolegów nie korzystających z internetu o takiej formy pomocy przy finansowaniu imprez.

W imieniu Zarządu - Prezes Przemysław Portuś