V Msza za zmarłych emertów i rencistów policyjnych

W dniu 27 kwietnia 2019 roku o godz. 13.00 w Katedrze w Zamościu ul. Kolegiacka 1 odbędzie się ceremonia wypominkowa zmarłych 950 emerytów resortu Spraw Wewnętrznych i funkcjonariuszy Milicji z okresu początku państwa Polskiego z 1918 roku, Policji do czasu zagłady w miejscach kaźni NKWD, Milicji Obywatelskiej od 1944 roku do 31.07.1990 roku oraz Policji, którzy pełnili swoją służbę, polegli, bądź zmarli na terenie dawnego województwa zamojskiego i powiatów w aktualnych granicach: zamojskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego i krasnostawskiego (chodzi o gminy Izbica, Żółkiewka, Gorzków, Rudnik) oraz lubelskiego (gminy Zakrzew i Wysokie).

Uroczystość będzie transmitowana przez Katolickie Radio Zamość.

Program uroczystości:

godz. 12:50 przybycie Pocztów Sztandarowych jednostek Policji oraz Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Lublinie;

godz. 13:00 Wprowadzenie sztandarów;

godz. 13:05 - 13:10 przywitanie przybyłych gości, słowo wstępne Prezesa Koła SEiRP w Zamościu;

godz. 13:10 - 13:50 odczytanie listy wypominkowej przy akompaniamencie qartetu smyczkowego.

godz. 13:50 - 14:30 Msza Święte koncelebrowana przez Kapelanów Policji

godz. 14.30 - wyprowadzenie sztandarów, zakończenie uroczystości.

Po zakończeniu tej części, zarówno poczty sztandarowe jak i zaporoszeni goście przemieszczą się autobusem podstawionym przy Katedrze do Komendy Miejskiej Policji w Zamościu na uroczystości związane z obchodami XXV lecia powstania Koła SEiRP w Zamościu. (formalnie było to 31 maja 1994 roku).

Po zakończeniu uroczystości o godz. 16.00 w Barze Aspirant przewidziano uroczysty obiad dla wszystkich uczestników spotkania. Goście imiennie zaproszeni nie ponoszą kosztów spotkania, pozostali członkowie Koła i osoby towarzyszące mogą uczestniczyć w obiedzie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznie do członków Zarządu Koła do dnia 24.04.2019 roku włącznie.

Przewidywany koszt obiadu dwudaniowego ze stolikiem kawowym i ciastkiem wynosi 25 zł od osoby.

W tym miejscu informuję także, że przewidziano udział władz i członków SEiRP z terenu całego województwa lubelskiego, jako akcent obecności tych Kół w naszym codziennym życiu emerytów.

Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w tej uroczystości.

Władze Koła w Zamościu w kadencji 2018-2022

W dniu 28 kwietnia 2018 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Koła SEiRP w Zamościu, które wyłoniło na lata 2018-2022 następujące władze:

1. Prezes - Przemysław Portuś tel. 603-917-557

2. I Wice Prezes - Adam Korona tel. 606-938-146

3. II Wice Prezes - Ireneusz Kalinowski tel. 604-704-997

4. Sekretarz - Stanisław Dominik tel. 691-309-744

5. Skarbnik - Tadeusz Kuszmiruk tel. 600-438-968

6. Pierwszy Członek Zarządu - Stanisław Tomaszczuk  tel.603-912-487

7. Drugi członek Zarządu - Andrzej Kurylak tel. 507-132-200

 

Skład Komisji Rewizyjnej Koła SEiRP w Zamościu na kadencję 2018-2022:

 

1. Leopold Gwóźdź - Przewodniczący tel. 696-041-782

 

2. Andrzej Kuryło - Członek tel. 726-557-588

 

3. Tadeusz Siuda - Członek tel. 603-237-672

 

Wybrano także członka rezerwowego do składu Zarządu w osobie Macieja Kawki.

Czytaj więcej...

XX lecie powstania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła i Zarządu Wojewódzkiego w Zamościu

W dniu 17 grudnia 2014 roku odbyły się uroczystości związane z jubileuszem powstania Koła i Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Zamościu

Realizując ustalenia VII Krajowego Zjazdu Delegatów SEiRP z dnia 10 października 2014 roku oraz uczczenie powstania w dniu 29.11.1994 roku Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Zamościu, w dniu 17 grudnia 2014 roku odbyła się uroczystość XX-lecia powstania SEiRP w Zamościu połączona z przygotowaniami do obchodów dwudziestopięciolecia powstania SEiRP w Polsce.

         Uroczystość odbyła się w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu ul. Prym. Wyszyńskiego 2. Po przybyciu gości i członków Koła SEiRP w Zamościu o godz. 14.00 prowadzący ceremoniał kol. Przemysław Portuś wydał komendę do wprowadzenia sztandarów Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Lublinie oraz Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Po wprowadzeniu odegrany został hymn państwowy. Następnie wszyscy goście zajęli swoje miejsca, a prowadzący przywitał imiennie przybyłych gości odczytując ich godność z listy.

 1. Vice Prezes Zarządu Głównego SEiRP kol. Zdzisław Pietryka
 2. Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP kol. Tadeusz Miciuła
 3. Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP R.P. w Lublinie w/z Członek Prezydium ZW ZEiRP R.P. Roman Popajewski
 4. Przewodniczący Związku Emerytów i Rencistów Więziennictwa RP KT w Hrubieszowie kol. Kazimierz Łukawski.
 5. Z-ca Przewodniczącego Związku Emerytów i Rencistów Więziennictwa RP KT w Hrubieszowie kol. Lucjan Hojda.
 6. mł. insp. Mirosław Wcisło I - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu – reprezentujący jednocześnie Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
 7. Piotr Tytoń Komendant Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie
 8. KPP Hrubieszów Z-ca Naczelnika Prewencji st.asp. Tomasz Jachymek
 9. NSZZP Przewodniczący ZT w Zamościu Andrzej Michalski
 10. Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu - bryg. Mirosław Michalski
 11. W imieniu Dowódcy 3 Bat. Zmech. w Zamościu przybył kapitan Jacek Otręba
 12. Mjr ks. kapelan prot. mgr Jan Kot z Hrubieszowa 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
 13. kapelan Policji mgr Piotr Rawlik – proboszcz parafii w Łabuniach
 14. Pan Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu mjr Dariusz Bernat
 15. Pani por. Iwona Kot Zakład Karny w Hrubieszowie
 16. Pan Henryk Matej Starosta Powiatu Zamojskiego
 17. W imieniu Prezydenta Miasta Zamość Andrzeja Wnuka przybył Pan Krzysztof Rusztyn.
 18. Towarzystwo Wiedzy Obronnej o/Zamość Pan Ryszard Choma.
 19. Były Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Zamościu Pan Jan Zdybel
 20. Pani Magdalena Okrzejska Agencja ALLIANZ Lublin.
 21. Pan Ryszard Hejna Prezes Zarządu Związku Żołnierzy WP.
 22. Pan Bronisław Witkowski Prezes Zarządu Związku Weteranów i Rezerwistów WP.
 23. Pani Agnieszka Biernacka – kierowniczka Klubu Garnizonowego 3 Bat Zmechanizowanego w Zamościu.
 24. Pani Aneta Wiater – dyrygent chóru „Contra” w Zamościu.

oraz wszystkich przybyłych gości. Łącznie w uroczystości udział wzięło 116 osób.

Po przywitaniu gości prowadzący uroczystość odczytał referat na temat historii Stowarzyszenia w Polsce i na Zamojszczyźnie.

Rys historyczny SEiRP w Polsce i na Zamojszczyźnie.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych to organizacja działająca  już ponad 24 lata. Szeregi Stowarzyszenia  liczą  21 tysięcy członków.  Wchodzimy w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych zrzeszającej emerytów i rencistów Wojska Polskiego, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Służb Ochrony Państwa.  Wszystkie te organizacje razem z naszą skupiają  ponad 100 tysięcy członków i mają coraz większe zrozumienie  oraz akceptację działań u ponad 400 tysięcy mundurowych emerytów i rencistów  oraz ich rodzin. A tak to się zaczęło...

Czytaj więcej...