Apel Obywatelski ws. prób wykorzystywania policji do celów partyjnych

Pamiętamy ponure czasy PRL, z jego aparatem represji obejmującym MO i ZOMO. Upadek tej dyktatury i jej zastąpienie demokracją i rządami prawa było dla ogromnej większości Polaków wielkim historycznym wydarzeniem. Obejmowało to tworzenie profesjonalnej, apartyjnej policji. Dlatego, broniąc państwa prawa i demokracji w Polsce, zwracamy się do policjantów, a zwłaszcza ich dowódców, aby pamiętali, że policja nie jest własnością jednej partii. I, że policjanci, podobnie jak inni obywatele są odpowiedzialni przed konstytucją oraz ustawami, które są z nią zgodne.

Z wielką uwagą przyjęliśmy stanowisko Rafała Jankowskiego, Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, w sprawie wykorzystywania Policji dla uzyskania doraźnego interesu politycznego oraz apolityczności formacji i niedopuszczalności włączania jej w retorykę polityczną.

Jesteśmy przekonani, że zdecydowana większość policjantów nie chciałaby powrotu do czasów MO i ZOMO. Zwracamy się do tej ogromnej większości z przesłaniem: my, obrońcy państwa prawa i demokracji, jesteśmy jednocześnie obrońcami profesjonalnej, apartyjnej policji.

Jednocześnie uważamy, że bezprawne działania niektórych policjantów wobec demonstrujących muszą zostać wyjaśnione. Tego wymaga państwo prawa.

Rozumiejąc i podzielając obywatelską motywację osób protestujących na ulicach apelujemy, aby nie dostarczali oni pretekstów tym nielicznym policjantom, którzy są gotowi agresywnie działać, łamiąc prawa obywatelskie.

Czytaj więcej...

Apel w obronie funkcjonariuszy

Nie karajmy miecza,tylko rękę która go unosi”

                                                          A P E L

            Drodzy członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,

           ale również Ci  byli funkcjonariusze którzy nie należą do Stowarzyszenia.

 

Ostatnie wydarzenia jakie mają miejsce w obronie wartości demokratycznych powodują to że władza kieruje przeciwko suwerenowi walczącemu o te wartości funkcjonariuszy policji.

 Ci szeregowi funkcjonariusze wykonują polecenia przełożonych a ci władzy polityków rządzących państwem. Są do tego zobowiązani przysięga którą składali.

Robią to samo co ich poprzednicy którzy też wiernie służyli państwu a za tą wierną służbę dziś są wykluczeni i pozbawieni środków na godne życie.

Czytaj więcej...

Kontakt do Działu Socjalnego KWP

 

Sprawy socjalne KWP

ul. Narutowicza 73

20-019 Lublin

tel. 081 535 53 75

      081 535 43 26

pok. nr 4 (budynek KWP, wejście od strony dawnego Kasyna)