Pomoc w ramach akcji ,, Świąteczna paczka"

Realizując przedsięwzięcie podjęte na spotkaniu członków SEiRP w Opolu Lubelskim z dnia 11.01.2018r odnośnie pomocy rodzinie w ramach akcji ,,Świąteczna paczka" Zarząd SEiRP w Opolu Lubelskim w dniu 30.01.2018r wsparł potrzebującą rodzinę wręczając jej zakupione zgodnie z zapotrzebowaniem tej rodziny wyposażenie łazienkowe (wanna łazienkowa oraz sedes kompaktowy).Na zakup wyposażenia zostały przeznaczone środki z kasy SEiRP w Opolu Lubelskim oraz dobrowolne indywidualne datki pieniężne od członków stowarzyszenia opolskiego.Pomoc w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Świąteczna paczka" udzielona została potrzebującej rodzinie z terenu powiatu opolskiego.Na ręce członków Zarządu  rodzina złożyła serdeczne podziękowania dla wszystkich członków SEiRP w Opolu Lubelskim.