Dzień Kobiet w Zamościu

Uprzejmie informuję wszystkie członkinie Koła SEiRP w Zamościu oraz żony naszych kolegów, że w dniu 9 marca 2019 roku w Barze Aspirant odbędzie się uroczysty obiad z okazji Dnia Kobiet. Planowane rozpoczęcie imprezy na godz. 15.00.

W przypadku nieodpowiadania ww. godziny, w porozumieniu z pozostałymi uczestnikami możemy przesunąć godzinę spotkania.

Jak co roku, kntynuując Uchwałę Zarządu Koła z 2014 roku wstęp na imprezę dla członkiń Koła jest bezpłatny.

Mężczyźni płacą za siebie stawkę ustaloną przez Koło.

Zgodnie z nowym Statutem będacym w rejestracji, członkami zwyczajnymi Koła SEiRP mogą być współmażonkowie żyjących członków Koła oraz wdowy po nich. Dzięki temu każda z kobiet nie będaca funkcjonariuszem MSW będzie miała takie sama prawa czynne i bierne wyborcze jak członkowie byli funkcjonariusze.

Wobec powyższego zachęcam do wstępowania w szeregi naszego Koła i zapraszam na uroczysty obiad.

W imieniu Zarządu - Prezes Przemysław Portuś

Składki członkowskie

Składki członkowskie.

Walne Zebranie Uchwaliło jednogłośnie podwyższenie składki członkowskiej
na lata 2019-2022 na kwotę 60,00 zł płatne jednorazowo do końca czerwca każdego roku.

Wpisowe wynosi 60,00 zł płatne jednorazowo w chwili zapisywania się do Koła i jest to jednocześnie składka za dany rok bez względu na czas roku, w którym się wpisuje.

Ponadto członkowie mogą dobrowolnie wpłacać większe wpłaty z tytułu członkostwa zasilające budżet Koła lub planowanych imprez.

Poszukujemy także sponsorów do opłaty i organizacji Mszy za zmarłych emerytów.

Konto do wpłat należące do Koła:

BGŻ BNP Paribas S.A. w Zamościu ul. Piłsudskiego 27A, Koło SEiRP w Zamościu:

11-2030-0045-1110-0000-0416-0140

W latach 2014-2018 obowiązywała składka 48,00 zł.

Zgodnie z obowiązującym Statutem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Członkowie, którzy nie zapłacą składek tracą prawo do członkostwa w Stowarzyszeniu
po 6 miesiącach od daty ostatniej wpłaty.

Inne

Wydanie legitymacji członka Koła opłata 3,00 zł płatna jednorazowo.

Wydanie legitymacji kolejowej dla uprawnionego członka Koła 3,00 zł jednorazowo.

Legitymacja uprawnia do przejazdu tam i z powrotem raz w roku, ważna przez trzy lata bez względu na datę powstania przejazdu. Np.: I w 2016, II w 2018, III w 2019. Nie muszą to być kolejne lata.

Koło prowadzi sprzedaż znaczków metalowych do wpięcia do ubrania z logo Stowarzyszenia w cenie 7,00 zł za sztukę.