Marsz Wolności

Marsz Wolności

Jak co roku, Platforma Obywatelska  organizuje w Warszawie, w dniu 12 maja br o godz. 12,00  Marsz Wolności, pod hasłami:
- obrony Konstytucji,
- obrony zasad demokratycznych w państwie,
-"trwałej obecności Polski w Unii Europejskiej".


NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ NAS NA TYM MARSZU.

Tak jak w roku ubiegłym, wystąpimy jako grupa represjonowanych  emerytów mundurowych ( w koszulkach i kamizelkach).
Kolegów z Białej Podlaskiej, Chełma i Zamościa  prosimy o nawiązanie kontaktu z lokalnymi strukturami PO w celu ( ewentualnie) zapewnienia sobie transportu.


Z Lublina planowany jest wyjazd  autokarem z Placu Zamkowego ok. godz. 8,30. Koszt wyjazdu 30,00złotych od osoby.
 
Serdecznie zachęcamy do wyjazdu, leży to w naszym interesie.

Złamano nasze prawa konstytucyjne   -     BROŃMY więc  KONSTYTUCJI na którą się powołujemy.


Zgłoszenia na wyjazd przyjmuje  do dnia   10 maja br.  kol. Beata Fornal tel. 667 422 874.

Prosimy Koleżanki i Kolegów o  wsparcie finansowe  wyjazdu  ( wykonanie transparentu, plakietek).

Zespół d/s represyjnej ustawy
SEiRP w Lublinie