I Czytanie i manifestacja

22 marca br. podczas I czytania Obywatelskiego projektu nowelizacji represyjnej ustawy emerytalnej służb mundurowych uczestniczyliśmy w zgromadzeniu pod Sejmem, zorganizowanym przez FSSM RP.

Podczas debaty poselskie kluby opozycji poparły nas i opowiedziały się za skierowaniem projektu ustawy do dalszych prac sejmowych. Występujący na mównicy sejmowej i na zgromadzeniu pod Sejmem posłowie opozycji wskazywali na niegodziwość i mściwość rządzących wobec emerytów mundurowych.

Niestety, nasz projekt nie znalazł uznania u większości parlamentarnej.

Było to do przewidzenia.

Przegraliśmy bitwę ale wojna nadal się toczy i musimy dalej walczyć o godność i swoje prawa. By zwyciężyć, musi być nas więcej zaangażowanych w walkę o dalsze, godne życie.

W zgromadzeniu pod Sejmem - jak podaje FSSM RP - brało udział ok. 1500 osób. Z naszego regionu było ok. 60 osób.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom wyjazdu do Warszawy.

Do pozostałych represjonowanych apelujemy "zmieńcie swoją postawę" i dołączcie do tych, którzy czynnie zabiegają o przywrócenie honoru, godności i ciężko wypracowanych świadczeń emerytalnych i rentowych.

Jeśli nie możecie uczestniczyć w zgromadzeniach, spotkaniach - zainteresujcie się w jaki inny sposób możecie wesprzeć działania podejmowane na rzecz represjonowanych.

Stojąc z boku godzicie się na represje.

 

Lubelski Komitet Protestacyjny

 

Dyżury Zespołu ZW SEiRP w Lublinie d/s represyjnej ustawy w każdy czwartek w godz. 9:00 - 13:00 w siedzibie SEiRP.