KOMUNIKAT O SPOTKANIU W ZAMOŚCIU

      W dniu 16 marca br. przedstawiciele środowisk służb mundurowych, członkowie i sympatycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej z Zamościa, Biłgoraja, Chełma, Hrubieszowa, Lubyczy Królewskiej i Tomaszowa spotkali się z Andrzejem Rozenkiem, pełnomocnikiem Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej oraz Zdzisławem Czarneckim, Prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

     Przedmiotem spotkania była sprawa obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

      Uczestnicy spotkania wystosowali apel do posłów z naszego regionu o podjęcie przez Sejm uchwały o skierowaniu do dalszych prac w komisjach sejmowych obywatelskiego projektu ustawy .

Lubelski Komitet Protestacyjny