NA TO NIE MA NASZEJ ZGODY

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy ze wszystkich służb mundurowych,

Przyjaciele,

                   Powstał  Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Jego priorytetowym celem jest zebranie ponad 100 tys. podpisów wyrażających poparcie dla opracowanego przez Komitet projektu ustawy wycofującej obowiązującą obecnie , niezgodną z Konstytucją RP  emerytalną ustawę represyjną.

                   Zapisy ustawy represyjnej w sposób rażący łamią i ignorują fundamentalne zasady naszej Konstytucji, a przede wszystkim:

1/ pozbawiają obywateli zaufania do działań państwa, stanowienia, stosowania i sposobu realizacji prawa,

2/ pozbawiają określone grupy praw nabytych,

3/ wprowadzają działanie prawa wstecz,

4/ stosują odpowiedzialność zbiorową.

                   NA  TO  NIE  MA NASZEJ  ZGODY.

Podpisujemy się więc za przywróceniem w całości naszych praw i jednocześnie za wycofaniem z obiegu prawnego:

1/ przelicznika  0,00 % podstawy wymiaru za każdy rok służby na rzecz tzw. "państwa totalitarnego",

2/  obniżki renty inwalidzkiej o 10% podstawy wymiaru za każdy rok służby na rzecz tzw. "państwa totalitarnego",

3/ górnego progu wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych.

                  

                   Za udzielenie poparcia dla projektu  Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP      -  Dziękujemy.

 

Projekt ustawy i inne materiały na stronie  fssm.pl