Harmonogram zamierzeń na 2018 r.

H A R MO N O G R A M

Zamierzeń Koła nr 4 SEiRP w Chełmie na 2018 rok

 

Lp.

 

Zaplanowane zadanie

 

Termin

wykonania

Zapotrzebowanie na środki z funduszu socjalnego KWP
w Lublinie (w zł)

 

Osoba odpowiedzialna

 

Uwagi

1.

Koncert w ChDK

D. Żukowska i A. Korycki

 

27.01.2018

15,-/os. upr.

Lucjan Błachnia

 

2.

Zabawa karnawałowa 

10.02.2018

 

Lucjan Błachnia

Zenon Danilczuk

 

3.

Dzień kobiet

marzec 2018

 

Teresa Wituch

Dariusz Błaziak

 

4.

Spotkanie przedświąteczne

marzec 2018

 

Teresa Wituch

Dariusz Błaziak

 

5.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze - Hotel Duet

18.04.2018

godz.10.30

 

Zarząd Koła

 

6.

Zabawa integracyjna

kwiecień 2018

 

Zenon Danilczuk

 

7.

Wycieczka do Wrocławia

13-15.07.2018

 

Teresa Wituch

Dariusz Błaziak

Zapisy do 28.02.2018

8.

Spływ kajakowy

07.07.2018

 

Teresa Wituch

Ryszard Jaworski

 

9.

Spływ kajakowy

25.08.2018

 

Teresa Wituch

Ryszard Jaworski

 

10.

Wycieczka objazdowa Czarnogóra (10 dni)

14-23.09.2018

 

Lucjan Błachnia

Zapisy do 15.03.2018

11.

Spotkanie integracyjne

29.09.2018

 

Zenon Danilczuk

Aleksander Kościuk

 

12.

Pieczony ziemniak

13.10.2018

 

Teresa Wituch

Dariusz Błaziak

 

13.

Zabawa Andrzejkowa

24.11.2018

 

Teresa Wituch Dariusz Błaziak

 

14.

Spotkanie opłatkowe

09.12.2018

 

Teresa Wituch

Ryszard Jaworski

 

15.

Zabawa Sylwestrowa

z zespołem IMPEET

31.12.2018

 

Lucjan Błachnia

Zenon Danilczuk

 

  Serdecznie zapraszamy (zapisy i przedpłaty do 30 dni przed imprezą, decyduje kolejność zapisów i wpłat)

Lucjan Błachnia – tel. 607 544 977              

Teresa Wituch – tel. 504 333 360; 82 563 74 36

Dariusz Błaziak – tel. 796 400 966

Zenon Danilczuk – tel. 517 740 052

Ryszard Jaworski – tel. 607 235 001

 

ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ: www.lublin.seirp.pl